Ede en Veluwse Poort

[Ede en Veluwse Poort GSRO bijeenkomst]

Ede en Veluwse Poort

De legering van militairen in de oostelijke rand van Ede op de overgang naar de Veluwe en de aanwezigheid van de ENKA hebben vanaf circa 1900 een belangrijke rol gespeeld in de ruimtelijke ontwikkeling van het agrarische dorp Ede. Destijds circa 14.000 inwoners en inmiddels wonen er 106.000 inwoners in de gemeente. Na de oorlog is Ede een snel groeiende gemeente geworden met een opvangtaak voor bedrijven en woningen in de regio. Hiertoe werden eind jaren '90 nog een aantal grote plannen in ontwikkeling gebracht. Te denken hierbij valt aan Kernhem (circa 4.500 woningen) aan de noordzijde van Ede en aan het Bedrijventerreinen A12 en Vallei (omvang circa 210 ha) aan de zuidzijde van Ede.

Rond het jaar 2000 werd bekend dat zowel de militaire complexen als de ENKA Ede zouden gaan verlaten. Hiermee zouden zij een gebied met een grootte van circa 140 ha “leeg” achterlaten. Daarmee stond de gemeente voor de taak om de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in goede banen te leiden. Dit wordt opgepakt binnen het project Veluwse Poort. Inmiddels zijn in 2011 de eerste bouwplannen op het ENKA-terrein klaar voor uitvoering en liggen de ontwerpen voor infrastructuur en gebiedsontwikkelingen klaar voor inspraak.

Tijdens deze GSRO-bijeenkomst zullen twee sprekers een presentatie geven:

Rob Luca - Ruimtelijke ontwikkeling Ede
In deze eerste presentatie zal Rob Luca (stedenbouwkundige gemeente Ede) een schets geven van de ruimtelijke ontwikkeling van Ede tot en met 2010, waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
• de regionale samenwerking in WERV en Regio de Vallei;
• Masterplan Ede Oost;
• Planconcept Veluwse Poort;
• Gebiedsontwikkeling Veluwse Poort, bestaande uit:
- ENKA-terrein;
- Parklaan;
- Stationsgebied (Spoorzone);
- Kazerneterreinen;
- Kop van de Parkweg.

Wilger van Aalst - Kazerneterreinen
In de tweede presentatie zal Wilger van Aalst (assistent projectleider Kazerneterreinen gemeente Ede) in detail iets meer vertellen over het project Veluwse Poort en over de transformatieopgave van de Kazerneterreinen in Ede Oost, zoals het tijdelijke beheer van gebouwen en gebied en het ruimtelijk functionele toekomstperspectief.

Programma
18:30 uur: ontvangst en broodjes
19:30 uur: jaarvergadering en korte informatie komende buitenlandse excursie
20:00 uur: eerste presentatie
20:40 uur: pauze
21:00 uur: tweede presentatie
21:30 uur: vragen en discussie
22:00 uur: sluiting

Locatie – belangrijke informatie!
Adres van de locatie is Nieuwe Kazernelaan 2, gemeente Ede
Aangezien hier (nog) strenge beveiliging is, is een aantal aspecten bij binnenkomst van belang:
• s.v.p. van te voren aanmelden (zie hieronder);
• legitimatie meenemen;
• deze uitnodiging meenemen als 'toegangsbewijs';
• wij vertrekken per groep om het terrein op te kunnen om 18:30 uur, om 19:00 uur en om 19:30 uur;
• mocht je op het laatste moment willen komen en je niet aangemeld hebben, je uitnodiging vergeten hebben of net bijvoorbeeld om 18:35 uur bij de poort staan dan hebben wij daar wel een vangnet voor;
• het telefoonnummer dat je die avond kunt bellen (hiervoor) is (Henk Jense)

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van het zomerreces.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO