Krimp: een moment voor bezinning?

21 april 2011

We kunnen er niet meer omheen: ook in Nederland is krimp een verschijnsel, waar we mee moeten leren leven. Hierover wordt intussen in de vakwereld al breed gediscussieerd. Er zijn allerlei programma’s en projecten geïntroduceerd om de krimp te bestrijden.

De eerste gevolgen van krimp zijn aan de randen van Nederland al te zien. Zijn deze gebieden ten dode opgeschreven of zijn er mogelijkheden om deze gebieden met nieuw elan aan te pakken? Kortom: Hoe kunnen we hierop reageren. Zijn in dat verband de ervaringen in Duitsland bruikbaar of zit de woningmarkt en de financiering van woningen daar zo anders in elkaar dat we daar niet veel van kunnen leren? Hoe moet het hier dan?

De situatie is gelukkig nog niet zo beangstigend als in sommige delen van Duitsland, waar de leegloop van gemeenten gevolgen voor de samenleving heeft. Vanuit Nederland wordt vaak naar delen van Oost-Duitsland gekeken, die om verschillende redenen met krimp te maken hebben gehad. Daar zijn wel aanknopingspunten voor oplossingen aanwezig, maar deze zijn zeker niet ėėn op ėėn toe te passen in Nederland.

Stefan Netsch heeft brede ervaringen in Nederland en Duitsland. Hij zal in zijn presentatie ingaan op de verschillende oorzaken van krimp. Welke economische, regionale en/of wettelijke omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. Wat kunnen we leren van onze oosterburen, die in de afgelopen jaren de krimp op diverse plaatsen met succes te lijf zijn gegaan.

De krimp geeft aanleiding tot bezinning: Waar zijn we mee bezig en hoe moet het verder? Komt allen.

Locatie: SAB Arnhem, Frombergdwarsstraat

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline