DRU Industriepark

Omgaan met vrijkomend industrieel erfgoed

Verslag bijeenkomst lezen dinsdag 24 september 2013 - Ulft

De GSRO brengt op 24 september een bezoek aan het DRU Industriepark in Ulft. De “DRU” behoorde tot de grootste ijzergieterijen van Nederland en bestaat al ruim 250 jaar. Toen het duidelijk werd, dat de DRU in Ulft haar poorten zou sluiten is er goed nagedacht over de toekomst van het complex. Wat doen we: “gewoon” slopen of zou het anders kunnen? Gelukkig is toen besloten het oude fabrieksterrein te transformeren tot een plek, waar wonen, werken, cultuur en ontspanning hand in hand gaan.

We nodigen u graag uit om ter plaatse te komen kijken. Om optimaal te kunnen profiteren van het daglicht starten we vroeg: U bent vanaf 18.00 uur van harte welkom. U kunt uw auto parkeren op het onlangs gereedgekomen Emailleplein (omsloten door de gebouwen met nr. 4 t/m 7 op de plattegrond). Ter DRU bijeenkomst GSROplaatse kunt u zich melden bij het blauwe kampeerbusje. Daar worden broodjes verstrekt, zodat u gesterkt aan de rondleiding kunt beginnen. De rondleiding wordt verzorgd door Guido Baten (landschapsarchitect) en Bram Nieuwenhuis (stedenbouwkundige), beiden werkzaam bij SAB en al meerdere jaren nauw betrokken bij de transformatie van het fabrieksterrein. Na de rondleiding strijken we rond 19.45 neer in de Monarchiekamer, die gevestigd is in het Loonbureau (nr. 3 op de plattegrond). Daar staat de koffie klaar. Deze avond zijn ook wethouder John Haverdil van de gemeente Oude IJsselstreek en Bob Konings, gemeentelijk projectleider van de gehele transformatie aanwezig. Beiden zullen ons het een en ander vertellen over de gemeentelijke insteek. Daarna gaan Guido en Bram dieper in op de ontstaansgeschiedenis van het Industriepark. De avond wordt afgesloten rond 21.30 uur.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO