Nijmegen

Bouwen in eigen beheer

Verslag bijeenkomst lezen woensdag 30 oktober 2013 - Nijmegen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij particulieren gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Door in een zo vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, kunnen de woningen precies voldoen aan de individuele wensen van de deelnemers. Een welhaast direct gevolg en bijkomend voordeel van gezamenlijk bouwen is dat in een vroeg stadium ook al aan het (collectief) beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt. Op deze wijze zijn kopers - binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders - in de gelegenheid maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt.
CPO Nijmegen

Tijdens deze GSRO bijeenkomst zullen twee sprekers een presentatie geven met betrekking tot de planprocessen zoals die bij het bouwen in eigen beheer verlopen bezien vanuit de bewonerskant en vanuit de kant van de gemeente:
Stephan Maussen: In deze eerste presentatie zal Stephan Maussen van het bureau BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) vertellen over hun ervaringen bij het doorlopen van het planproces bij CPOprojecten vanuit de bewonerskant. Bureau BIEB is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die samen met toekomstige buren hun eigen woonhuizen willen bouwen. Zo hebben zij ook bewonersvereniging BONapart ondersteunt bij het realiseren van ‘t Nijland, een kleinschalige woonbuurt in het Nijmeegse Oosterhout.
Andries Geerse: In de tweede presentatie zal Andries Geerse van het bureau Welovethecity een schets geven over de ontwikkelingen bij het (C)PO project ‘ Plant je Vlag’ in de Vossenpels in Nijmegen. In dit project gaat het initiatief tot het mogelijk maken van bouwen in eigen beheer uit van de gemeente Nijmegen.Hieraan ten grondslag ligt het feit dat de Nijmeegse Waalsprong zich, net als veel andere VINEX-projecten, in zwaar weer bevindt.

Locatie
De avond wordt gehouden in het Wooninformatiecentrum Waalsprong gevestigd in Thermion, een multifunctioneel complex (voormalige Philipsfabriek).

De avond wordt mede mogelijk door B.I.E.B. en Plant je Vlag.
BIEB-Logo Logo plant je vlag

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO