Tiel

Westluidense Poort

Kijk via de volgende links terug naar de presentaties van Ine van den Hurk, De Zwarte Hond en Petra Koolen.

dinsdag 19 november 2013 - Tiel

De Westluidense Poort is een centrale plek in de stad, een plek tussen oude binnenstad en de buitenstad en de rivier de Waal. Een ontwikkeling als de Westluidense Poort komt niet van de ene op de andere dag tot stand. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Het begon allemaal met het Masterplan Waalfront in 2006, gevolgd door planontwikkeling in de jaren daarna en het houden van een aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog.

Lees hier meer over de Westluidense Poort en de concurrentiegerichte dialoog op de website van de gemeente Tiel. En via deze link tref je enige achtergrond informatie aan over het project en over de manier van aanbesteden.

Bijeenkomst mTielede mogelijk gemaakt door: gemeente Tiel

 

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

√Čn om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO