De Stedendriehoek energieneutraal in 2030

Zutphen - donderdag 24 maart 2016 

De 10e Eo Wijers-prijsvraag had als thema: “De Stedendriehoek, naar een energieneutrale stedelijke regio”. Dit onderwerp komt niet uit de lucht vallen. De stedendriehoek heeft namelijk als ambitie om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Zij wil Nederland laten zien wat er op het gebied van energietransitie mogelijk is en hoe dat aangepakt kan worden.

Binnen de Cleantech Regio Stedendriehoek werken ondernemers, overheid en onderwijs/ onderzoek samen aan een duurzaam en gezond klimaat. In het juryrapport van de 10e Eo Wijers-prijsvraag (digitaal in te zien via www.eowijers.nl) is te lezen, dat deze prijsvraag een schat aan ideeën heeft opgeleverd. Maar….de jury heeft geen prijswinnaar aangewezen, omdat de klassieke winnaar, die voldoende de diepte in gaat en een integraal perspectief biedt er niet tussen zat. Wel staken 4 inzendingen met kop en schouders boven de andere uit. 2 van deze inzendingen bieden op korte termijn bereikbare, projectgerichte oplossingen en 2 inzendingen liggen meer op een conceptueel of systeemniveau. Zij vullen elkaar aan. Uiteindelijk zijn er 2 1e prijzen en 2 2e prijzen toegekend, telkens aan een complementair koppel.

De jury heeft het bestuur van de Eo-Wijers-stichting en de regio Stedendriehoek geadviseerd om de 4 beste inzendingen in een vervolgatelier verder uit te werken. Samen is besloten om de helft van het prijzengeld hiervoor te reserveren.

Tijdens deze GSRO bijeenkomst zal Luc Pennings (ex Grontmij; kwartiermaker Cleantech Regio Development en Energietransitie) uitleggen op welke wijze het Cleantech-lab hierbij betrokken geraakt is. Hij zal aangeven wat het Cleantech-lab is en doet. Daarnaast zal hij
ingaan op de manier, waarop de ideeën verder uitgewerkt zijn. Al gauw bleek namelijk, dat de ideeën lang niet altijd strookten met de bestaande regelgeving of het bestaande beleid.

Heel bewust is aangestuurd op een aantal “botsproeven”, omdat dan (pijnlijk) duidelijk wordt wat er moet veranderen om ideeën daadwerkelijk te kunnen realiseren. Niet overal is een antwoord op. De GSRO wordt uitgedaagd om deze avond haar gezamenlijke ervaring en know how in te zetten om het proces een stap(je) verder te brengen. Natuurlijk zullen we ook inhoudelijk aandacht schenken aan de inzendingen. 1 of 2 prijswinnende inzendingen worden gepresenteerd, zodat een goede indruk verkregen kan
worden van de diepgang en de reikwijdte van de problematiek.

Programma + aanmelding:
18.00 uur:  inloop met een broodje
18.30 uur:  opening van de avond door Jos van der Mark, gevolgd door een inleiding van Luc Pennings en een presentatie van 1 of 2 prijswinnende inzendingen. Uiteraard met ruime gelegenheid voor discussie
21.00 uur:  rond dit tijdstip zal de avond afgesloten worden, waarna we om 21.30 het pand echt verlaten moeten hebben.

Ook niet leden van de GSRO zijn van harte welkom, je kunt je opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag even aangeven of
je een broodje mee wilt eten!

Locatie:
Cleantechcenter
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen
gelegen “achter” het NS-station.</p

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

√Čn om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO