Bijeenkomsten 2019

2 Oktober

De Nieuwe Es

Herontwikkeling de Hengelose Es

De Hengelose Es is een bijzondere wijk, in deze naoorlogse flatwijk, ontworpen door Van Broek en Bakema vindt een ingrijpende herstructurering plaats.

In het kader van het 70 jarige bestaan van de GSRO organiseren wij een lezingenreeks, waarin wij onderwerpen uit het GSRO archief koppelen aan een actualiteit. Op 2 oktober vindt de tweede bijeenkomst in deze reeks plaats.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een onderwerp uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw (het tweede decennium van het 70-jarige bestaan) onder de loep genomen.
In de jaren ’60 werd er in Nederland op grote schaal gebouwd. Overal ontstonden nieuwbouwwijken, vaak met een hoog percentage flats. Veel van deze wijken zijn nu toe aan een herstructureringsslag. Als voorbeeld van een dergelijke wijk is de keuze gevallen op de Hengelose Es in Hengelo.
De Hengelose Es
In de Hengelose Es, een naoorlogse flatwijk, ontworpen door Van Broek & Bakema vindt een ingrijpende herstructurering plaats. Het herstructureringsplan is ontworpen door SVP.

Alle laagbouw wordt vervangen door nieuwbouw en slechts twee flats blijven in dit deel behouden en zijn gerenoveerd. De wijk ligt uniek aan de rand van park ´t Weusthag. In het stedenbouwkundig plan wordt deze kwaliteit letterlijk de wijk ingehaald door de beide flats in te passen in een centraal park. De vingers van het park lopen diep de wijk in, het park ´wortelt´ in de wijk waardoor iedereen het gevoel heeft aan het park te wonen.
SVP heeft een plan gemaakt waarbij stedenbouw, landschap en architectuur in samenhang met elkaar zijn ontworpen en elkaar versterken om tot een nieuwe identiteit voor de wijk te komen. De orthogonale stedenbouwkundige structuur, voortkomende uit het plan van Van den Broek & Bakema, wordt verzacht door het landschappelijke ontwerp van het park met olifantenpaadjes die kris kras door het gebied lopen. Nieuwe opgaven worden uitgewerkt, zoals wadi´s die zorgen voor waterberging en een natuurlijk reliëf in het gebied.

Bestaande bomen zijn waar mogelijk ingepast en leveren een volwassen groenstructuur. De baksteen architectuur zorgt voor samenhang tussen de flats en de nieuwe laagbouw buurten.
SVP Architectuur & Stedenbouw
Na de toelichting op het herstructureringsplan gaat Het Oversticht in op Naoorlogse wijken zoals de Hengelose Es, die vaak worden ervaren als monotoon en saai. Deze ervaring contrasteert met de aandacht en zorg die stedenbouwkundigen en architecten indertijd hebben besteed aan de opzet, structuur en invulling van deze wijken. De stedenbouwkundige plannen en de architecturale uitwerking blijken vaak zeer doordacht, bijvoorbeeld in de afgewogen hoeveelheid openbaar groen of de spreiding van verschillende woningen voor verschillende typen gebruikers. Herstructurering van naoorlogse woningen is, omdat zij niet meer aansluiten bij de hedendaagse woonwensen, vaak noodzakelijk. Bij dergelijke herstructureringsopgaven
kunnen de intrinsieke kwaliteiten van de wijk, zoals in de oorspronkelijke opzet verwezenlijkt, opnieuw worden ingezet en versterkt. Juist hier worden de flats behouden en alle laagbouw vervangen.


In het kader van deze herstructurering heeft Het Oversticht in opdracht van wooncorporatie Welbions (eigenaar flats) de oorspronkelijke wijkopzet en
architectuur geanalyseerd om deze kwaliteiten in te zetten bij de vernieuwingsopgaven. Graag horen we of men in deze opzet is geslaagd. SVP Architectuur & Stedenbouw


VOORLOPIG Programma
18:00 ontvangst met soep en broodjes
18:30 korte inleiding en introductie - Jeroen Heij (Adviesbureau Haver-Droeze)
18:45 rondleiding op locatie
19:45 terugkomst koffie
20:00 toelichting Kristian Makkinga (Koopmans projecten BV)
20:15 stedenbouwkundig plan Hengelose Es – Maartje Luisman (directeurstedenbouwkundige
SVP Architectuur & Stedenbouw)
20:45 reflectie Hannah Geerdink (Het Oversticht)
21:15 napraten en borrelen


Locatie
Locatie: Nieuwe Es presentatieruimte, Jan Voermanstraat 2, Hengelo
Aanmelden
Meld je aan voor deze bijeenkomst via Sonja Scholten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via
ondergetekende.
Geef daarbij ook even aan, of je soep en broodjes wenst.
Wil je carpoolen, of heb je nog plek in de auto? Geef dat dan aan bij je
aanmelding.
Vriendelijke groeten, namens het bestuur
Jos van der Mark
Met dank aan Jeroen Heij voor de inhoudelijke bijdrage aan deze uitnodiging

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO