Bijeenkomsten 2019

21 November

Bijeenkomst over stadsvernieuwing. Op 21 november worden twee recente voorbeelden besproken uit Nijmegen (Waterkwartier en Kolpingbuurt), waar energietransitie, sociale versterking en (steden)bouwkundige vernieuwing een grote rol hebben gespeeld, in combinatie met bewonersparticipatie.

Programma

17:00-18:00       rondwandeling door de Kolpingbuurt (optioneel) vanaf De Inloop onder leiding van Martin-Paul Neys

18:00                mogelijkheid voor soep met broodjes

18:30                inleiding jaren 70 Stadsvernieuwing door Sofia

18:45-19:30      presentatie Waterkwartier door Mechtild Linssen

19:45-20:30      presentatie Kolpingbuurt door Martin-Paul Neys

Na afloop is er tijd voor een borrel!

De bijeenkomst is in wijkcentrum De Inloop, Kolpingstraat 10, 6532 WP Nijmegen (in de Kolpingbuurt).  Meld je aan voor deze bijeenkomst via Arjan van der Laan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

In het kader van het 70 jarige bestaan van de GSRO organiseren wij een lezingenreeks, waarin onderwerpen uit het GSRO archief worden gekoppeld aan een actualiteit. Op 21 november komt de stadsvernieuwing aan de orde, een onderwerp dat in de jaren 70 actueel was en dat nu opnieuw is (in combinatie met energietransitie).
Als voorbeelden van de huidige stadsvernieuwing bespreken we twee Nijmeegse buurten met een compleet verschillende opgave en uitdaging: het Waterkwartier en de Kolpingbuurt.


Stadsvernieuwing als strijd van belangen
Iedere stad in Nederland ging op eigen manier om met de stadsvernieuwing, vaak beïnvloed door de lokale cultuur van stad, wijk en buurt. Dat was en is terecht, want de ervaring is dat als geen recht gedaan wordt aan de lokale cultuur en belangen van bewoners, vernieuwing niet van de grond komt. Tegelijk hebben overheden en woningbouwcorporaties vaak stedelijke- of bedrijfsbelangen.
Net als in de jaren ‘70 en ‘80 geldt nu nog steeds, dat bij stadsvernieuwing er een evenwicht gezocht moet worden tussen de stedelijke belangen en de belangen vanuit de bewoners. Als daar niet voldoende aan tegemoet gekomen wordt, lopen plannen spaak. Kern bij het succesvol maken van plannen is dat samenwerking gezocht wordt. We zullen zien dat tussen Waterkwartier en Kolpingbuurt grote verschillen bestaan, maar ook overeenkomsten.
Waterkwartier
Het Waterkwartier is een deels voor-, deels naoorlogse wijk met veel sociale huurwoningen, van woningcorporatie Portaal. Afgelopen decennia zijn er al veel ingrepen en maatregelen in de wijk uitgevoerd, met sloop/nieuwbouw en renovatie tot gevolg. Daarbij zijn op diverse momenten stevige discussies gevoerd met zittende bewoners. Recent speelde opnieuw zo’n discussie, die landelijk op veel meer plekken plaats vindt of plaats gaat vinden, rond de huidige energieopgave: grootschalige aanpak van de woningen richting energieneutraal, of een beperktere energetische aanpak?
hoek Rivierstraat / Berkelstraat, Waterkwartier Nijmegen
De gemeente Nijmegen en Portaal waren van plan de 210 eengezinswoningen uit de jaren ’50 aan de Schipbeekstraat e.o. Nul-Op-de-Meter (NOM) te maken en van het gas af halen, en hadden een deel van de bewoners mee. Maar een ander deel van de bewoners zag dit niet zitten, met een conflict tot gevolg.
Uiteindelijk zijn Mechtild Linssen en Jessica Rietveld aangetrokken als adviseurs, om te proberen de partijen weer bij elkaar te brengen. Mechtild komt ons vertellen wat het probleem was, hoe het ontstaan is en hoe het weer opgelost is. Wat kunnen we daarvan leren voor andere wijken? En wat betekent het voor de toekomst?
Zie ook: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/bewoners-waterkwartier-en-portaal-botsen-over-nul-op-de-meter~aede67ce/, https://www.portaal.nl/projecten/schipbeekstraat-en-omgeving-nijmegen/ en https://warmtetransitiemakers.nl/renovatieplan-schipbeekstraat/
Kolpingbuurt
De Nijmeegse Kolpingbuurt, met 242 eengezinswoningen uit de jaren ’50 van woningcorporatie Talis, kent ook een bewogen geschiedenis en een zeer eigen cultuur. In deze buurt komen sociale problemen, vernieuwing van de woningvoorraad en energetische vernieuwing samen. Voordat de woningvernieuwing tot stand kwam, heeft Talis zich jarenlang intensief bemoeit met de sociale situatie in de wijk.
De uiteindelijke aanpak van de Kolpingbuurt kent een mix van verbetering van de stedenbouwkundige structuur, sloop/nieuwbouw en renovatie van woningen. Gevolg is dat de buurt weer aantrekkelijk gevonden wordt om te wonen en dat bewoners die jaren geleden vertrokken zijn, weer terugkeren naar de buurt.
Martin-Paul Neys, de architect die namens Hendriks Bouw en Ontwikkeling bij dit project betrokken was, neemt ons mee in het proces, het stedenbouwkundige plan en de architectuur.
Zie ook: https://www.talis.nl/over-talis/nieuwsoverzicht/nieuwsberichten-tonen-op-pagina/het-vernieuwen-van-de-kolpingbuurt-nijmegen.htm, https://www.indekolping.nl/ en https://youtu.be/zEAu3X0GdJk
plan voor de Kolpingbuurt (Talis)


Rondwandeling met toelichting van de architect
Om een beeld te krijgen van de wijk en van de nieuwbouw, bieden we de mogelijkheid om voorafgaand aan het programma een wandeling door de Kolpingbuurt te maken, onder leiding van Martin-Paul Neys.
Programma
17:00-18:00 rondwandeling door de Kolpingbuurt (optioneel) vanaf De Inloop onder leiding van Martin-Paul Neys
18:00 mogelijkheid voor soep met broodjes
18:30 inleiding jaren 70 Stadsvernieuwing door Sofia
18:45-19:30 presentatie Waterkwartier door Mechtild Linssen
19:45-20:30 presentatie Kolpingbuurt door Martin-Paul Neys
Na afloop is er tijd voor een borrel!
Locatie
Wijkcentrum De Inloop, Kolpingstraat 10, 6532 WP Nijmegen (in de Kolpingbuurt).
Aanmelden
Meld je aan voor deze bijeenkomst via Arjan van der Laan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Geef daarbij ook even aan, of je soep en broodjes wenst.
De Kolpingbuurt ligt op loopafstand (15 minuten) van het station De Goffert, en is via de bus binnen 10 minuten bereikbaar vanaf het Centraal Station.
Groeten en tot de 21e november!
Arjan van der Laan
06-37565912

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van het zomerreces.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO