Bijeenkomsten

Dit gaan we in 2021 doen!

Eerste bijeenkomst van 2021 in Teams

Omdat bijeenkomsten "in het veld" voorlopig nog niet tot de mogelijkheden behoren, heeft het bestuur besloten om (als proef) de eerste bijeenkomst van 2021 digitaal te organiseren.

Het thema is "Meer leven in het landschap van de stad". De jongens van de plantsoenendienst waren vanmiddag weer lekker bezig, zorgvuldig wordt alle herfstblad opgeruimd, het onkruid in de boomspiegels keurig gewied. Willen we die onvoorspelbare, gevaarlijke en lelijke natuur wel in onze netjes aangeharkte wereld? Natuurlijk wel, natuurinclusief willen we zijn! Maar hoe rijmt dat met onze opgave: het bouwen van onvergankelijke schoonheid? Hebben wij als ontwerpers van die stad een rol in de strijd voor biodiversiteit? En hoe moet dat dan? Het zijn maar een paar van de vragen die we 15 januari aan de orde willen stellen.

We hebben twee belangwekkende sprekers bereid gevonden hierover met ons van gedachten te wisselen: Menno Schilthuizen (evolutiebioloog bij Naturalis) en Maike van Stiphout (Landschapsarchitecte bij DS Landschapsarchitecten). Menno  heeft het boek 'Darwin in de stad' geschreven, over de evolutie die in de stad, deze voedselrijke subtropische steenwoestijn met absurd steile gradiënten, natuurlijk gewoon doorgaat en in hoog tempo nieuwe soorten oplevert. Hij gaat ons iets vertellen over hoe dat werkt en wat wij er als ontwerpers aan kunnen doen om die processen te stimuleren of op z'n minst hun gang te laten gaan.
Maike van Stiphout is een pionier op het gebied van natuurinclusief bouwen in Nederland. Iedereen heeft haar 'First guide to nature inclusive design' natuurlijk al gelezen. Ze komt vertellen over haar ervaringen en de studie die zij onlangs heeft gedaan naar natuur in al wat oudere 'ecologische' woonwijken. Een zeer praktisch verhaal over wat wel en wat minder werkt bij onze inspanningen om de natuur van de stad te verrijken.

Iedereen die deel wil nemen kan zich voor 11 januari aan te melden via het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Een paar dagen voor de bijeenkomst krijgen de mensen die zich opgegeven hebben een link toegestuurd, die toegang biedt tot de digitale bijeenkomst. Op 15 januari kunt u vanaf 15.30 uur inloggen via de toegezonden link. 

Voorlopig programma voor de rest van 2021

Op dit moment is het nog onzeker wanneer we weer 'fysieke' bijeenkomsten kunnen houden. Maar dat betekent niet, dat de GSRO met de armen over elkaar zit te wachten. Integendeel: De programmaraad heeft de nodige voorbereidingen getroffen om slagvaardig te kunnen optreden wanneer het licht weer op groen komt te staan. Concreet betekent dit, dat er al afspraken zijn gemaakt met sprekers en rondleiders voor een aantal andere bijeenkomsten in de eerste helft van 2021. Omdat we inschatten, dat de kans van slagen “buiten” groter is dan “binnen” hebben we de eerste bijeenkomsten op een middag gepland. We willen u graag op de hoogte houden van de ijzers, die in het vuur liggen. Als de maatregelen voldoende versoepeld worden, dan halen we de ijzers eruit en smeden ze om tot concrete uitnodigingen. Tot dan moment blijven ze (helaas) nog even liggen of moeten we overwegen om elkaar noodgedwongen digitaal te ontmoeten.

Met het nodige voorbehoud ziet het resterende programma voor de eerste helft van 2021 er als volgt uit:

Vrijdagmiddag 19 februari in Vorden: Landschapszone Baaks Beek

We gaan een wandeling maken langs de landschapszone Baakse Beek. Diverse betrokken partijen vertellen over hun rol in het ontwerpproces. In deelprojecten is integraal gewerkt aan (beleids)opgaven rekening houdend met behoeften en wensen vanuit de omgeving. Er worden niet alleen water(schaps)doelen gerealiseerd maar een breed scala van belangen gediend. In het coulisselandschap is een multifunctioneel landschap gecreëerd dat toekomstgericht is: afkoppeling hemelwater, klimaat robuust, ecologische verbindingszone, vismigratie, hittestress, biodiversiteit, wandelen, water- en natuurbeleving, spelen en genieten. Het komt hier allemaal samen. Een aanrader dus.

Maart: Blijft nog even een ?

Staat (nu) nog open voor suggesties!

April: Westervoort: Dijk van een Dijk en Rivierklimaatpark

In april zijn we welkom in Westervoort. In principe een avondprogramma (met excursie). We verdiepen ons die avond in het project ‘Wijk aan de Dijk’ en het Rivierklimaatpark.

21 mei Symposium (NOTEER ALVAST DEZE DATUM)

We bestaan als GSRO 70 jaar. Het afgelopen jaar hebben we teruggeblikt op thema’s die de afgelopen 70 jaar speelden, en hebben de verbinding gelegd met het heden. Tijdens een symposium willen we proberen vooruit te blikken op de komende 70 jaar. Welke ontwikkelingen en kansen komen er op ons af op het gebied van o.a. klimaat en water, ontwikkelingen in de agrarische sector, mobiliteit, energie, wonen en krimp.

Juni: Kerckebosch in Zeist

Een bezoek aan de wijk Kerckebosch in Zeist. De wijk Kerckebosch in Zeist is gelegen midden in de natuur. Het is een wijkvernieuwingsproject welke uiteindelijk ruimte moet bieden voor 800 tot 1000 nieuwe duurzame woningen in een bosachtige omgeving. De grote galerijflats worden hier geleidelijk vervangen door een volledig nieuwe wijk. De buurten, elk met een eigen karakter, worden sterk bepaald door de omliggende natuur van bos, heide en een parkachtig landschap en staan in directe verbinding met de Utrechtse Heuvelrug en Landgoed Heidestein. Wonen in de natuur wordt op elke plek voelbaar gemaakt. Om het bosrijke karakter van de wijk te behouden is het uitgangspunt zo veel mogelijk bestaande bomen te sparen. De wijk Kerckebosch bestaat uit 6 buurten die door verschillende architecten worden ontworpen. De ontwikkeling van de wijk is ingericht in verschillende fasen. Bij elke fase wordt ingespeeld op de woonwensen en ontwikkelingen van dat moment. De aanpak van de wijk heeft al veel positieve publicaties opgeleverd. Uiteraard staat een rondleiding hier op het programma met deskundige toelichting.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO