GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Arnhemse woningcorporatie hoeft woning niet te bezitten

Arnhemse woningcorporatie hoeft woning niet te bezitten

Gerrit Breeman directeur van de woningbouwcorporatie Volkshuisvesting te Arnhem is stellig. 'Een woningbouwcorporatie is er voor huishoudens die zich niet of moeilijk op eigen kracht een koopwoning kunnen veroorloven'.

We lopen van zijn kantoor, prachtig gelegen aan de Rijn, langs een klein bedrijventerrein. 'Kijk', wijst hij, 'dat hebben wij 10 jaar geleden gekocht. Het was nog de tijd dat je als corporatie trachtte grondposities te verwerven. Wij deden dat echter niet primair als beleggingsobject of investering in vastgoed'. We slaan de hoek om en daar ligt een piepklein sociaal woonbuurtje ingeklemd tussen bedrijven. Gerrit Breeman vertelt dat de aankoop toentertijd vooral bedoeld was om voor de eigen huurders voorwaarden voor een aangenamer woonklimaat te scheppen. We kruisen de buurt, verbazen ons over de rust en beslotenheid en stuiten na het poortgebouw op een grote ontsluitingsweg. Aan de overzijde rukt een bouwproject op. Uiteindelijk zal het kleine jaren twintig buurt, de Rijnwijk, plaats moeten maken voor nieuwbouw, echter wel langs lijnen van geleidelijkheid.

b2ap3_thumbnail_vhv2.jpg

Gerrit Breeman vertelt dat Volkshuisvesting 14.000 woningen in bezit heeft. Hij vindt dat corporaties er niet voor woningbezit op zich of vastgoed exploitatie zijn. Van belang in de oorspronkelijke doelstelling van sociale woningbouw is dat het om bieden van woonruimte aan kwetsbare groepen in de samenleving gaat. Huishoudens die een woning kunnen kopen, behoren niet tot de doelgroep van de woningcorporatie.

Inmiddels lopen we het rijksmonument het Van Verschuerpark binnen. Ook van Volkshuisvesting. "Een zware restauratie" zegt Breeman. 'Alle woningen moesten in de authentieke, soms zelfs scheefstaande, staat worden teruggebracht'. Het intiem omsloten plein oogt prettig en voorstelbaar is dat bewoners hier lang willen blijven wonen. De kleur van de kozijnen is met zorg en historisch besef uitgekozen en Gerrit verzucht dat deze restauratie hem financieel zwaar op de maag ligt. We lopen om het project heen en zetten koers richting zijn kantoor. We spreken over de parlementaire enquete woningbouwcorporaties en een mogelijke toekomst van de sociale verhuurders.

Corporaties dienen zich te richten op die mensen die geen woning kunnen kopen, herhaalt Breeman. En, hij wil wel een stap verder gaan. Voor corporaties is bezit geen 'heilig moeten'. Wanneer huurders collectief verzoeken een complex over te willen nemen, is dat voor Breeman bespreekbaar. Woningbouwcorporaties moeten zich niet opstellen als vastgoedbeheerders maar als ondersteuners van minder draagkrachtige huishoudens. Corporaties behoren bij te dragen aan het woongenot van deze categorie huurders en te accepteren dat bewoners op een gegeven moment kunnen verzoeken om eigendom en/of eigen beheer. 'En daar' zo besluit Breeman, 'gaan we dan met elkaar over praten zonder dat ik nu al precies weet hoe die overdracht plaats zou moeten vinden'. 

Pleinvrees
Arnhem aan de IJssel
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
vrijdag, 19 augustus 2022

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline