De toekomst is en blijft de uitdaging, 65 jaar GSRO

Al kort na de oorlog ontstond de behoefte om de wederopbouw gestructureerd en ruimtelijk aan te pakken. Sturing op de plannen en afstemming. In Gelderland leidde dat onder andere tot de oprichting van de GSRO door de Provincie in 1950. De vereniging bestaat dit jaar 65 jaar. 

Waar het aanvankelijk ging om sturing te geven aan de ruimtelijke ordening en de daaraan gekoppelde stedenbouw is de vereniging in de loop der jaren uitgegroeid tot een club van meer dan zomaar betrokkenen bij de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid in Oost-Nederland. Door regelmatig bijeenkomsten te organiseren en te publiceren delen we kennis, helpen we bij het zoeken van oplossingen en dragen we nieuwe idee├źn aan.

De binding is de (professionele) betrokkenheid bij onze omgeving en de gevoelde behoefte om een bijdrage te willen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit daarvan. Met het zoeken naar de eigenheid en het karakter van onze omgeving, hopen we tot de kern van 'goede ruimtelijke ordening' door te dringen. Zoals we in de kop van onze GSRO blog aangeven. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart. Het is dan ook niet vreemd dat bestuurlijke grenzen voor ons relatief zijn om dat 'gebiedseigenheid' zich daar nu eenmaal niet aan stoort. En bovendien zijn er natuurlijk altijd ook weer lokale verschillen.

Wij denken dat het gebied, geografisch ruwweg gedefinieerd, tussen Randstad en Ruhrgebied zo zijn eigen verscheidenheid kent die een geschiedenis heeft en een toekomst, waarvoor het van belang is om daar ook aandacht aan te besteden. En omdat ruimtelijk kwaliteit niet alleen iets zegt over 'de ziel' van een gebied, maar ook de basis legt onder nieuwe ontwikkelingen, ligt daar onze focus.

Oostwaarts is de titel van onze excursie op locatie waarmee we stil willen staan bij 65 jaar GSRO en de basis willen leggen voor de volgende jaren. Onze toekomst ligt niet in het westen, maar juist in Gelderland en Overijssel en in ons achterland. We zijn een krachtige regio tussen twee grote stedelijke agglomeraties in en dat verdient onze focus. Oostwaarts vindt plaats op 'Buitenplaats Koningsweg' een locatie met toekomst, een locatie waar de sporen van de geschiedenis voelbaar en zichtbaar zijn en het maakt tot een broedplaats van nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die recht doen aan het gebied en laten zien wat voor een onmetelijke mogelijkheden er telkens weer in de toekomst liggen.

Daarom organiseren we op 19 juni 2015 op de Buitenplaats Koningsweg in Arnhem 's-middags en 's-avonds de jaarlijkse GSRO excursie op locatie, als mini-symposium om aandacht te besteden aan onze geschiedenis door te kijken en na te denken over onze toekomst. En hoe zag de wereld in Oost-NL er eigenlijk uit in 1950? Daar zullen we na 19 juni op gezette tijden in onze blogs ook bij stil staan: wat zijn de de verworvenheden van 65 jaar (GS)RO en de aanwijzingen die daaruit zijn voortgekomen voor de toekomst.