Een wervend woonmilieu?
Donderdag 18 april stond voor de GSRO in het teken van bloemkoolwijken, het type woonwijk dat zowel geliefd als gehaat is door de gemiddelde Nederlander. Intiem, groen en kindvriendelijk staan in de discussies vaak lijnrecht tegenover kneuterig, ontoegankelijk en niet meer bij de tijd. Beide visies kwamen gedurende de GSRO-bijeenkomst naar voren. Iedereen heeft wel eens de horrorverhalen over verdwalen in een bloemkoolwijk gehoord, kent de beperkingen van het woonerf en het gesloten karakter van deze wijken. Op deze avond, gefaciliteerd door de Gemeente Apeldoorn, werd uitvoerig ingegaan op de kwaliteiten en kansen die deze wijken herbergen.

Lees het gehele blog
Je wordt doorverwezen omdat dit blog is verschenen op een voorloper van de huidige GSRO website.