Gelderland anders? CoCreatieve planvorming in de herhaling
Onder de titel “Gelderland anders” heeft de provincie Gelderland ingezet op een interactief proces om tot een nieuwe structuurvisie te komen. Blauwdrukplanning is in deze dynamische tijd immers niet meer gewenst. De provincie wil naar CoCreatie, een mooie verwijzing naar oud-Gedeputeerde Co Verdaas. De leden van de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) hebben vorig jaar april aan dat proces ook hun steentje bijgedragen.

Lees het gehele blog
Je wordt doorverwezen omdat dit blog is verschenen op een voorloper van de huidige GSRO website.