Hoog en laag
De rijken wonen gezond hoog op het zand in het bos en de armen laag en ongezond in de uiterwaarden op de klei. Een nogal sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Ik  probeer hiermee studenten van de faculteit Built Environment van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevoel bij te brengen voor de samenhang tussen ruimtelijke en sociale ordening. Dat gebeurde in het kader van een college over Presikhaaf, de wijk van Arnhem waar onze Hogeschool staat. Onze studenten zijn er regelmatig aan de slag met b.v. leegstaande kantoren zoals dat van voorheen Rijkswaterstaat.

Lees het gehele blog
Je wordt doorverwezen omdat dit blog is verschenen in het oude blogsysteem van de GSRO.