Lunterse Buurtbos; bezit van publiek naar privaat en weer terug
Mijn dagelijkse fietsroute voert mij vanaf de noordwest kant van Ede via de Doesburgermolen naar het Lunterse Buurtbos. Met een brede slinger keer ik dan huiswaarts. Ik heb dan 14.03 kilometer afgelegd. Een heerlijk tochtje zo aan het begin van de avond wanneer het lawaai van de dag wat verstomd is. Tot voor kort stelde ik mij nooit de vraag naar het grondbezit van de bospercelen waar ik doorheen fiets. Automatisch ga je ervan uit dat het Gelders Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer eigenaren zouden kunnen zijn. Toch ligt dat anders. Op het moment dat ik linksaf sla vanaf de Hessenweg bevindt zich vooral rechts van mij het Lunterse Buurtbos. En dat is een bos waar je u tegen zegt. Vele paden leiden het bos in en naar ik aanneem ook weer het bos uit. Had ik daar 130 jaar geleden gefietst, dan had ik aan de rechterhand heide en stuifzanden gezien. De gronden waren arm, nauwelijks te ontginnen en in bezit van de buurtgemeenschap.

Lees het gehele blog
Je wordt doorverwezen omdat dit blog is verschenen in het oude blogsysteem van de GSRO.