Vorige week waren er in Arnhem, naast een groot aantal andere activiteiten, twee congressen in het kader van de Dutch Green Building Week. Het thema van deze week was “Green Means Business” en dat was plaatselijk ingevuld met het dagprogramma “Lokale duurzame energie en duurzame gebiedsontwikkeling. Gastvrouw voor de hele dag was oud-minister Liesbeth Spies. In deze blog wil ik verslag doen van het (deel-)congres met de titel “Nieuwe Tijden, Nieuwe Rollen”. Daarbij ging het uiteraard over alle veranderingen die van invloed zijn op gebiedsontwikkeling, waarbij steeds meer wordt ingezet op duurzaamheid. Onderdeel daarvan is de rol van energie en dat is natuurlijk niet verwonderlijk als een congres is georganiseerd door netbeheerder Liander, overigens in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Hieronder in vogelvlucht een verslag van het congres en een antwoord op de vraag welke rol energie kan spelen binnen duurzame gebiedsontwikkeling.

Lees het gehele blog
Je wordt doorverwezen omdat dit blog is verschenen in het oude blogsysteem van de GSRO.