Het is goed om aan je zelf te werken. ‘Een leven lang leren’ is zo’n slogan, die daar bij past. Wat voor ons mensen geldt, geldt ook voor gebieden, dorpen en steden. Daar zal ook kennis en aanbod in de tijd kunnen veranderen. Als voorbeeld noem ik: Nijverdal.

Nijverdal centrum was bekend van z’n drukke verkeersader. Langs deze eindeloos rechte weg nog veel individuele panden met winkels en/of woningen. Nabij het ‘centrum’ voor de omgeving wat te grote appartementengebouwen met winkels er onder. Netjes vormgegeven, geen bijzonderheden, een wat algemene ruimtelijke identiteit. Ook het winkelaanbod sluit hier op aan. De route Zwolle – Twente ligt al weer een tijdje deels onder de grond naast het centrum. Met het verdwijnen van de N35 uit het centrum heeft de binnenstad meer lucht gekregen. Minder autoverkeer maakt het gebied aantrekkelijker voor het winkelend publiek. Alleen bestaat nu het gevaar dat Nijverdal een ‘onzichtbare’ plaats wordt, met alle gevolgen voor de middenstand vandien.

Er zal, daarom met een ander blik, nagedacht moeten worden over de toekomst voor het gebied. Het gebied dat grofweg gemarkeerd wordt door de brug over de Regge en de Nijverdalseberg. Wat is voor mij en/of de toerist nu de echte aantrekkingskracht van Nijverdal? Waar staat Nijverdal centrum bekend om? Er zijn een aantal leuke terrassen en er zijn volop winkels, de levensaard in het gebied is gemoedelijk. Maar, waarom wil ik er nog naar toe?

Op de Nijverdalseberg is het tijdens vakanties en weekenden erg druk. Daar ligt aan het begin van de Nijverdalsebergweg (Toeristenweg) Buitencentrum Sallandseheuvelrug. Het is het vertrekpunt voor een dagje wandelen, aandacht voor de natuur, horeca en andere activiteiten. De aantrekkingskracht van dit centrum is groot, mede door het grote parkeerterrein aan het begin van de berg. Hier kan je wat mee! Maar, hoe krijg je die toeristen, op de berg, nu het centrum van Nijverdal in? Nu organiseert men evenementen en er zijn kortingsbonnen van de plaatselijke winkeliers. Mijn inziens wordt met deze lokkertjes een andere doelgroep, dan de ‘toerist op de berg’, uitgenodigd. 

De oplossing; Nijverdal moet zich qua aantrekkingskracht opnieuw definiëren en profileren.  Mijn idee; Maak van Nijverdal hét toeristische centrum van Overijssel.

Nijverdal is immers goed met de auto en trein bereikbaar, heeft rondom veel natuur, water en een uitgebreid centrumgebied. Het mist alleen een uitgesproken (ruimtelijke) identiteit en een aantal toeristische attracties (die ook bij slechtweer voldoende aantrekkingskracht hebben). Door de bestaande Grotestraat als de nieuwe verbindingsroute te zien, met daaraan de verschillende toeristische onderdelen, wordt het centrum met het NS-station de spil van het gebied. Aan één eind van de straat ligt op de berg met het bestaande Buitencentrum en aan het andere eind, nabij de Regge, een mogelijke watersport attractie. Deze heeft de rivier als trekker. In de (monumentale) fabriekshallen van Ten Cate zouden all weather attracties gerealiseerd kunnen worden. Dit kan de andere grote toeristische trekker worden, aan het tegenoverliggende einde van de Grotestraat.

Daar tussen in ligt nu al het Memory Museum, dat de vrede als uitgangspunt heeft. Door de (nog aan te schaffen) bijzondere voertuigen van dit museum naar de Regge en naar de berg en weer terug te laten rijden ontstaat er een bijzondere reuring in de stad. Op de berg kan er met de bezoekers een bijzonder parcours worden afgelegd, wat daar weer een attractie op zich kan zijn. De Grotestraat kan met attracties, vitrines en paviljoens het uithangbord worden (TOP) voor alle toeristische hotspots in Overijssel. Hier kan informatie gegeven worden over wat er allemaal te doen of te zien of te beleven is in de regio. Verder kunnen er natuurlijk op of nabij de Grotestraat evenementen worden georganiseerd. Het Avonturenpark Hellendoorn kan langs de Grotestraat een attractie als smaakmaker plaatsen. Dit park heeft al een toeristische verbinding in de vorm van een bijzonder toeristentreintje. De ‘Heiderups’ die toeristen vanuit het Buitencentrum door de natuur op de berg rijdt zou ook het NS-station aan kunnen doen. Deze bijzondere voertuigen maken de Grotestraat een attractie op zich zelf. Het is een kwestie van organiseren.

Ook de Ruimtelijke Identiteit van Nijverdal zal zo veranderen. Aantrekkelijker worden voor de eigen inwoners, door het behoud van het winkelaanbod en werkgelegenheid, en voor het grote publiek / de toerist. Met wat denkwerk is er voor Nijverdal een nieuwe specifieke toekomst te realiseren. Die toekomst heet wat mij betreft ‘toerisme’. Met een aankleding van echte hei in de straat wordt dit centrum opnieuw aan de berg verbonden. ‘Magic Nijverdal’ kan zo landelijke aantrekkingskracht krijgen!