Werken aan de Natuur

Het is niet nieuw dat we in Nederland ons eigen landschap maken en dan praten over nieuwe natuur en ten overvloede plaatsen we een bordje "natuurgebied". De ruimte voor de rivier die nu wordt gecreëerd levert nieuw natuurgebied op. In Oost-Nederland is dan ook op diverse plaatsen veel te zien. In Nijmegen is het zelfs heel spectaculair, maar er zijn ook veel minder opvallende projecten. Zo rij ik op de fiets regelmatig langs het project Groene Rivier. Dat levert een mooie bijdrage aan het versterken van de natuur in de Gelders Poort en het stimuleren van het rust en ruimte zoekende toerisme.

Heel informatief is ook de bebording met informatie op de hoek van de Rijndijk en Pannerdensewaard. Het valt op dat je op een plek staat waar al honderden jaren aan het landschap gesleuteld wordt. Samen met de natuur is hier een prachtig en uniek rivieren landschap gemaakt. Aanvankelijk waren de ingrepen vooral gericht op het beteugelen van de rivier en het sturen van haar loop. Nu doen we het door de rivier meer ruimte te geven, maar het stuur uit handen geven is niet aan de orde.

Begin 1700 werd het Pannerdens kanaal gegraven door een stroomrug heen om Rijn en IJssel weer van voldoende water te voorzien en was het vooral een ingreep vanuit militair/strategisch belang. Nu is het een ingreep die moet voorkomen dat de verwachte piekwater afvoer van de Rijn binnen de dijken blijft en en vervolgens vanaf Lobith het land overspoelt. En het wordt zo uitgevoerd dat de bevaarbaarheid van de rivieren en de zoetwater toevoer gegarandeerd blijven. Maar er is nog iets. Hier legden we met veel zorg de Betuwelijn ondergronds aan en gaan we straks al onze investeringen in dit unieke landschap in één klap teniet doen door, gedreven door 'Hollandse zuinigheid', er lomp de doortrekking van de A15 dwars door heen te leggen.

Als je daar dan op de dijk staat te kijken dan vraag je je toch oprecht af door welke 'winst' dat Randstedelijke denken toch gedreven wordt.