GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Zwolle scoort goed bij MKB, Arnhem minder, Nijmegen onzichtbaar

Zwolle scoort goed bij MKB, Arnhem minder, Nijmegen onzichtbaar

Zwolle scoort de laatste tijd opvallend goed in economische studies. Recent kwam daar het oordeel van het (Midden-en Kleinbedrijf) MKB bij. Op een gewogen score van 4 indicatoren over vriendelijkheid voor de ondernemers scoorde Zwolle in Overijssel een tweede plaats na de gemeente Rijssen Holten. Arnhem brengt het erop de Gelderse lijst slechter van af. De Gelderse hoofdplaats bekleedt een 27 ste plaats en is in vergelijking tot vorig jaar 12 plaatsen geduikeld. Nijmegen is pas te vinden op plaats 50. De lijst in Gelderland wordt aangevoerd door Barneveld.

De gemeenten in Nederland zijn door MKB ondernemers gescoord op vier kenmerken. De tevredenheid van ondernemers over de eigen gemeente, het imago van de gemeente bij ondernemers van buiten, de gemeentelijke communicatie en het beleid ten aanzien van het MKB en de hoogte van de gemeentelijke lasten. De MKB ranglijst voor vriendelijkste gemeente is om meerdere redenen het bestuderen waard. Je zoekt allereerst naar een patroon, een mogelijke samenhang tussen kenmerken van de plaats en de score op ondernemersvriendelijkheid. Even had ik de indruk dat de plaatsen in de Bible Belt hoog scoorden. Barneveld en Ede doen het al enkele jaren goed op deze MKB ranglijst. Dan zou ondernemersvriendelijkheid kunnen worden verbonden aan mentaliteit in een bepaalde plaats. De ranglijst geeft daarvoor voorzichtige indicaties.

b2ap3_thumbnail_ondernemersvriendelijkheid.jpg


Maar, zo bedacht ik mij, het kan ook zijn dat er een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen belevingswaarde van een plaats en de ondernemersvriendelijkheid. Met andere woorden, hoe minder belevingswaarde een plaats hoeft te beschermen, hoe vriendelijker het ondernemersklimaat kan zijn. Door fantaserend kon ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Plaatsen met belevingswaarde, bijvoorbeeld in de vorm van een historische kern, koesteren het speciale ensemble van de plaats en zijn beducht voor verstorende invloeden van de markt en leggen wellicht meer beperkingen op. Maar dan is Zwolle toch wel een hele duidelijke dissonant. Zwolle is onmiskenbaar een stad met belevingswaarde, maar scoort hoog op ondernemersvriendelijkheid. En ook de hoge plaats van Zaltbommel op de Gelderse lijst valt dan niet te verklaren.

Is dan de grootte van de gemeente de verklarende variabele? De  hoog scorende gemeenten in Gelderland bevinden zich wel zo'n beetje in de 20.000 tot 50.000 inwoners range. In Overijssel staan Rijssen Holten, Hardenberg, Wierden, Dalfsen hoog. Maar naast de hoge klassering van Zwolle, vallen hier toch ook Enschede en Deventer in positieve zin op. Ontegenzeggelijk steden met belevingswaarde die desalniettemnin receptief zijn voor ondernemerswensen.

De aanwezige infrastructuur kan uiteraard ook een belangrijke invloed uitoefenen op het ondernemersklimaat. Als je van de twee oostelijke provincies de top drie pakt, ontstaat het volgende beeld. De Overijsselse top drie, Rijssen Holten, Zwolle, Hardenberg is relatief goed verbonden met het (rijks)wegennet. Vooral Rijssen Holten en Zwolle liggen nabij belangrijke hoofdaders van verkeer. In Gelderland geldt dat Barneveld, Duiven en Ede prma zijn gelegen aan A 12 en A 30. Er lijkt voorzichtig gezegd enige correlatie mogelijk tussen geografische kenmerken en mate van ondernemersvriendelijkheid.

b2ap3_thumbnail_economie.jpg

Tot slot loont het nog de moeite te bezien welke politieke kleur in de onderscheiden plaatsen de economische portefeuille behartigt. In Overijssel zijn de portefeuillehouders economie van CDA of VVD huize. In Gelderland behartigt één burgemeester de economische portefeuille, de overige 2 plaatsen hebben een VVD of CDA wethouder voor het bedrijfsleven.

Grootte, ligging van een plaats verklaren ongetwijfeld in enige mate ontvankelijkheid voor ondernemerswensen. Daarnaast lijkt het mogelijk het bestuur en organisatie van een gemeente krachtig te richten op ondernemers. Zwolle is daarvan een uitgelezen voorbeeld. Zelfs het betaald voetbal in de Overijsselse hoofdstad profiteert van de economische voorspoed.

Beleving behoudt binnensteden
Regio Zwolle: Hanze of Moderne Devotie?
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
vrijdag, 19 augustus 2022

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline