Een lunchwandeling in Barneveld

barneveldsebeek2
Op de dagen dat ik op het kantoor in Barneveld werk, maak ik ‘s middags meestal een wandelingetje. Ze zeggen dat dat helpt tegen een middagdip, maar ik vind het vooral prettig om even uit de kunstmatige kantooromgeving te ontsnappen en me te begeven in de echte wereld; buiten.

 

Nieuwbouwwijk

Het bedrijventerrein waar het kantoor op staat ligt naast een nieuwbouwwijk in jaren dertig stijl. De buurt is buitengewoon onberispelijk. De ramen zijn altijd gelapt, de voortuintjes onkruidvrij en alle auto’s glimmen. Het is een buurt waar de moeders tussen de middag thuis zijn om een boterham te smeren voor hun kinderen. Als ik langs loop is het meestal net tijd om weer terug naar school te gaan. De kinderen worden weggebracht of uitgezwaaid.

Barneveldse beek

Tussen de nieuwbouwwijk in jaren dertig stijl en een oudere buurt stroomt de Barneveldse beek. De beek is landschappelijk ingepast en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Het wemelt er van de vogels, vlinders en libellen. In het voorjaar zijn er kikkervisjes en in de winter zit er een IJsvogel. Langs de beek loopt een wandelpad. Ondertussen ken ik veel buurtbewoners die hun hond hier uitlaten van gezicht. We groeten elkaar beleefd en maken soms een praatje. Na een paar honderd meter ligt er een houten bruggetje over de beek. Dit is het fietspad naar de Christelijke basisschool. Er fietst vaak een vrouw met drie kinderen over het bruggetje. Gezien de leeftijd van haar kinderen moet ze ongeveer even oud zijn als ik, maar door haar lange donkerblauwe rok, haar stijve knot en haar serieuze gezicht lijkt ze vele eeuwen ouder. De kinderen kijken altijd een beetje verwonderd naar me, alsof ik een andere diersoort ben.

Aan de andere kant van de beek loopt een pad langs de achtertuinen van geschakelde villa’s uit de jaren 70 of 80. Ze hebben in principe een prachtig uitzicht, maar alle tuinen zijn afgeschermd met hagen of schuttingen. Uit de ene tuin klinkt het gekwetter van een volière, uit de andere het geklater van een waterornament. Er is een ondernemende bewoner die de strook tussen de tuinen en de beek maait. Hij zorgt ervoor dat het paadje begaanbaar blijft. Andere bewoners zien de strook vooral als restruimte waar best het tuinafval gedumpt kan worden. Er groeien hier dan ook vooral veel brandnetels.

Aan het andere eind van de beek ligt een vistrap die er voor moet zorgen dat de vissen de stuw kunnen passeren om hun paaigebied te bereiken. Hier zitten vaak jongetjes te vissen, soms volwassen mannen.

Bedrijventerrein

Aan de overkant ligt de tennisclub. Op een doordeweekse middag wordt die vooral gefrequenteerd door oudere dames van het type ‘ondernemende senior’. Ze hebben dure auto’s. Achter de tennisclub ligt het bedrijventerrein weer. Speciaal voor de lunchwandelaars is er een paadje aangelegd met een gestileerde slinger. Over een recht pad lopen is immers saai.  Er lopen wel meer lunchwandelaars over het slingerpad, meestal in groepsverband. De ene groep bestaat uit ict-ers met gel in hun haar en gestreken, kleurrijke shirts aan. De andere groep heeft meer weg van een begrafenisstoet. Ze lopen twee aan twee in donker tenue, de broodtrommel als een psalmenboek onder de arm geklemd.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline