GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Programma congres Oostwaarts!

Programma congres Oostwaarts!

vrijdag 19 juni - 13.30 tot 19.30 uur - Arnhem

Bekijk de foto's van het congres.

b2ap3_thumbnail_Oostwaarts---GSRO-congres-14.jpg

Programma
Plenair | Workshops | Excursies
Onder inspirerende leiding van creatieve geesten worden we figuurlijk en letterlijk meegenomen op ontdekkingstocht naar nieuwe mogelijkheden of om even stil te staan bij de bestaande waarden. Een middag over toekomst, eigen kwaliteiten en samenwerking met de buren. De middag begint plenair, daarna volgen parallelsessies met workshops en excursies.

Congres pagina De creatieve geesten Aanmelden

Tijden
13.30 uur: Inloop

14.00 tot 15.15 uur: Opening en plenair deel met Hans Peter Benschop en Luuk Oost
15.15 tot 17.15 uur: Parallelsessies met excursies en workshops door Hans Jungerius, Harro de Jong, Nick de Boer en Hans Peter Benschop
17.15 tot 19.30 uur: Borrel en eten

Adres congres: Koningsweg 23A, Arnhem

Plenair gedeelte
Plenair | Workshops | Excursies
b2ap3_thumbnail_Hans-Peter-Benschop.jpgPresentatie bekijken
Tijdens het plenaire gedeelte zal Hans Peter Benschop, Directeur Trendbureau Overijssel ingaan op de volgende trends die van belang zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van Oost Nederland: De kansen van de impact van ICT op het Oosten, Andere Waarde-orientaties en het Oosten en Kantelende macht en het Oosten. In het tweede gedeelte van de middag mag gekozen worden welke van deze trends in de workshop verder wordt uitgediept.

b2ap3_thumbnail_Luuk-Oost.jpgVervolgens gaat Luuk Oost, eigenaar Weinig Woorden, onder andere in op het verkopen van dergelijke grote terreinen, het verkopen van een verhaal en welke invloed dit het voor het oosten van het land en de ruimtelijke ontwikkeling van een regio.

In het plenaire gedeelte zal er ook aandacht zijn voor de recente geschiedenis van het terrein en welke keuzes daarbij door de gemeente en projectontwikkelaar zijn gemaakt ten tijde van de aankoop/verkoop van het terrein en welke toekomst men daarbij voor ogen had. Een interessant en actueel onderwerp. De crisis gooide ook hier roet in het eten, het zoeken naar een nieuwe invulling was noodzakelijk.

Workshops
Plenair | Workshops | Excursies
Nick de Boerb2ap3_thumbnail_Hans-Peter-Benschop.jpgIn de workshops zal Nick de Boer (Kondor Wessels) met de deelnemers nader in gaan op de rol van de projectontwikkelaar in het huidige proces. Onder leiding van Hans Peter Benschop (directeur Trenbureau Overijssel) word dieper ingegaan op één van de drie trends uit zijn plenair verhaal: De kansen van de impact van ICT op het Oosten, Andere Waarde-orientaties en het Oosten en Kantelende macht en het Oosten. De wokdshop deelnemers mogen kiezen.


Excursies
Plenair | Workshops | Excursies
b2ap3_thumbnail_Hans-Jungerius.jpgb2ap3_thumbnail_Harro-de-Jong.jpgHans Jungerius, ontdekkingsreiziger en pionier en Harro de Jong, landschapsarchitect en eigenaar/directeur Buro Harro zullen rondleidingen over het terrein gaan verzorgen. Zij zijn beiden nauw betrokken bij de huidige ontwikkeling van de Buitenplaats Koningsweg tot culturele enclave.


Met de excursie en presentatie op Buitenplaats Koningsweg leren we het wat bizarre stuk Veluwe ten Noorden van Arnhem kennen, met zijn onverwachte camouflage landschappen. We lichten toe hoe we daar mee omgaan in de herinrichting van dit gebied en welke strategische rol van de ontwikkeling van dit terrein speelt in de transformatie van het hele gebied ten Noorden van Arnhem; de aansluiting van Arnhem op de (Hoge) Veluwe. Zaken als 'de ontwerper als initiatiefnemer’ - hoe we onverwachte dingen in het echt voor elkaar kunnen krijgen - zullen dan ook de revue passeren. We worden ook meegenomen op een wandeling langs twee als boerderij vermomde Duitse vliegtuighangars en boerderijbunkers en aan de hand van archiefmateriaal wordt een levendig beeld van de toekomst geschetst.

Historie Buitenplaats Koningsweg
Ten noorden van Arnhem bouwde de Duitse Luftwaffe het grootste vliegveld van bezet Europa: Fliegerhorst Deelen. Van de 900 gebouwen zijn er 200 bewaard gebleven. Samen met de infrastructuur vormen deze tegenwoordig het grootste Rijksmonument
van Nederland. De Luftwaffe bouwde gebouwen in de zogenaamde ‚Heimatschutzstil’,
een traditioneel ingestelde stroming die zoveel mogelijk van bestaande en historische bouwstijlen gebruik maakte. De legeringsgebouwen werden in een vijftal nep-dorpen gegroepeerd b2ap3_thumbnail_Fliegerhorst-Deelen-Heimatschutzstil.jpgen zorgvuldig in het bestaande landschap ingepast. Na WOII raakte het wonderlijke erfgoed versnippert. Een deel kwam in gebruik bij de Nederlandse krijgsmacht, een deel werd gesloopt en andere objecten kwamen in handen van verschillende eigenaren. Natuurlijk was in de eerste decennia na WOII deze Duitse erfenis ‚besmet’ erfgoed. Hierdoor is de bijzondere geschiedenis van het gebied in de vergetelheid geraakt.

Verborgen Landschap

Vanuit Stichting Verborgen Landschap werkt Hans Jungerius aan de realisatie van een 21ste eeuws landschapspark waarin het Duitse erfgoed een voorname rol speelt. Het doel van het landschapspark is om de stad Arnhem beter te verbinden met haar natuurlijke achterland; de Veluwe. Het uitgangspunt van dit plan is de bosrijke ‚restruimte’ tussen bekende attracties als Burgers Zoo, het Nederlands Openlucht Museum, Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müler Museum om te vormen tot een ‚cement’ dat deze attracties met elkaar verbindt. Cultureel erfgoed, beeldende kunst en het landschap vormen de basis ingrediënten van dit cement.

Voor meer informatie over deze bijzondere plek zie www.koningsweg.com

Congres pagina De creatieve geesten Aanmelden

 

Locatie (Map)

Je buren kennen is zo gek nog niet.
Over de expositie China8 en grensoverschrijdende s...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag, 02 oktober 2022

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline