Gelders Bouwmeesterschap, Mooi Gelderland

10 maart 2010

We worden ontvangen in het kantoor van het Gelders Genootschap. Tijdens deze avond staat de uitvoering van het provinciale actieplan ruimtelijke kwaliteit 2008/2011 en het daaruit voortvloeiende Gelders Bouwmeesterschap centraal. Alles onder het motto ´Mooi Gelderland, het gedeeld bouwmeesterschap’.

Na een korte inleiding door Elbert van der Linden, projectleider ruimtelijke kwaliteit, gaan we samen in workshops actiegericht aan de slag. Ter voorbereiding worden jullie van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op de site van het Gelders Bouwmeesterschap: www.geldersbouwmeesterschap.nl. Je kunt je daar ook al gelijk aansluiten bij het netwerk.

Workshop “Bouwmeesterschap en borging van kwaliteit in tijden van crisis en krimp”
In het actieplan ruimtelijke kwaliteit 2008-2011 zet de provincie Gelderland bouwmeesterschap in voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ze doet dat niet alleen, maar samen met anderen. Gesproken wordt daarom over gedeeld bouwmeesterschap. De ambitie is om initiatiefnemers, betrokkenen en besluitnemers ter borging en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bewuster te betrekken bij het maken, beoordelen en uitvoeren van plannen. Hoe gaat dat echter in tijden dat crisis en krimp de boventoon voeren? Delft ruimtelijke kwaliteit het onderspit in de bezuinigingsrondes? Of verdient ruimtelijke kwaliteit nu juist meer aandacht dan ooit? Kan in kernen waar sprake is van krimp toch een kwaliteitsslag worden gemaakt?

In de workshop gaan we gezamenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag hoe ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk ontwerp in planprocessen nog meer de aandacht kan krijgen die het verdient.
Deze workshop staat onder leiding van: Hans Büchi en Jan Wabeke.

Workshop website Gelders Bouwmeesterschap
Op initiatief van de provincie is een website gemaakt: www.geldersbouwmeesterschap.nl. De website is een forum voor discussies en informatie over ruimtelijke kwaliteit. De provincie benadrukt elke keer dat de website niet van de provincie is, maar van alle deelnemende partijen gezamenlijk. De GSRO is één van die partijen, naast de gemeenten Apeldoorn en Winterswijk, het Gelders Genootschap en debatcentrum Ahoi.
Ronald Reitsma en Vincent Grond vertegenwoordigen de GSRO in respectievelijk de redactieraad en de redactie.

In de workshop staat de toekomst van de website en de betrokkenheid van de GSRO centraal. We gaan praten over het nut en het gebruik van de website, ook over de GSRO suggesties voor de doorontwikkeling. Daarna gaan we bedenken hoe de leden van de GSRO meer gebruik kunnen maken van de website. Enkele ideeën hiervoor zijn het schrijven van (en reageren op) artikelen, het aanleveren van voorbeeldprojecten of het voorbereiden van een GSRO excursieroute, die leidt langs door GSRO leden gerealiseerde Gelderse voorbeeldprojecten.
Deze workshop staat onder leiding van: Vincent Grond en Irma Bijker (provincie Gelderland).

Op basis van een korte terugmelding vanuit de workshops volgt nog een kort debat onder leiding van Henk Jense waarin hij de acties op een rijtje zet.

Kom jij ook? Neem vooral een introducé mee!

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline