mindmap GSRODe vereniging GSRO bestaat uit ongeveer 100 leden die werken of wonen in het oosten van Nederland. In ieder geval hebben ze binding met de provincies Gelderland, Overijssel en met de buren daarvan. Professionals die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij gemeenten of als ZZP-er in het ruimtelijke domein. Stedenbouwkundigen, planologen, architecten, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen of juristen.

Klik hier om de mindmap te zien van het gehele netwerk van de GSRO. En kijk ook eens op de groepspagina van de GSRO op LinkedIn. Dit is een besloten groep voor alle GSRO leden en voor introducees. Je krijgt via deze groep een goed inzicht in het netwerk van de GSRO en het biedt een handig platform om in contact te komen met het netwerk.

Het Oversticht

oversticht

Het Oversticht zet zich op actieve en betrokken wijze in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. In onze visie gaat het daarbij om een duurzame en goed functionerende omgeving met een positieve belevingswaarde. 

Meer informatie

Gelders Genootschap

geldersgenootschap

De missie van het Gelders Genootschap is de bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land. Gelders Genootschap adviseert over ruimtelijke kwaliteit in brede zin. 

Meer informatie

Provincie Gelderland

gelderland

Waar denkt u aan bij het begrip 'provincie Gelderland'? Aan het geografische gebied met alle prachtige, landelijke kenmerken? Of aan de politieke bestuursorganisatie Gelderland?

Meer informatie

Provincie Overijssel

overijssel

Een prachtige provincie om te wonen, te werken en om te recreëren. Overijssel zorgt dat de wegen niet dichtslibben, innovaties kansen krijgen, het openbaar vervoer goed functioneert en dat er goede voorzieningen zijn in de stad én op het platteland.

Meer informatie

Saxion Hogeschool

saxion

Saxion onderscheidt zich door het profiel Living Technology. Hierbij gaat het om de wisselwerking tussen technologie en samenleving. 


Meer informatie

BNSP

bnsp

Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen. De BNSP kent drie lidmaatschapscategorieën: het persoonlijk (individueel) lidmaatschap, het bureau lidmaatschap en het institutionele lidmaadschap.

Meer informatie

Stadswerk

stadswerk

Het Algemeen Bestuur, benoemd door de leden, ontwikkelt het beleid en bewaakt de realisatie van de jaarprogramma’s. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille en is aanspreekpunt voor de regio’s en vakgroepen.

Meer informatie

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline