[Apeldoorns Kookboek GSRO Petra Kuijlaars]

Apeldoorns kookboek

Buitengebied Apeldoorn

24 oktober 2012

Het buitengebied en de dorpen rond Apeldoorn staan in de belangstelling. Niet alleen in het landelijke gebied vinden in de landbouw enorme veranderingen plaats, ook de dorpen veranderen. In de landbouw hebben schaalvergroting, stoppende boeren en lege stallen of grootschalige nieuwbouw van stallen grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.

Het landschap blijft daardoor in beweging, het is nooit af. Vanaf het moment dat de eerste leefgemeenschappen zich op de Veluwe en flanken vestigden werd het landschap aangepast aan het gebruik. Lange tijd vonden veranderingen plaats in een gestadig tempo, de laatste tientallen jaren in een versneld tempo. Thans is er een omslagmoment en hoe houd je als overheid dan greep op die ontwikkelingen, of hoe stuur je die veranderingsprocessen aan? Door nog meer regels op te stellen of juist te beperken of door ruimtelijke kaders te scheppen, waarbinnen dergelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

De gemeente Apeldoorn heeft voor het landelijk gebied en de dorpen een visie opgesteld. Niet een visie waarbij men streeft naar herstel van de ‘oorspronkelijke structuur’. Dat is er immers niet, het landschap en de dorpen zijn keer op keer getransformeerd. Hoe ziet die visie er dan uit? Daar heeft men in Apeldoorn een bijzonder instrument voor ontwikkeld in de vorm van een kookboek, met vele smakelijke gerechten voor mens en landschap. Wat komt er op 24 oktober aan bod?

We hebben deze avond een drietal thema’s die met het landelijk gebied en de dorpen te maken hebben:

Groot Apeldoorns Landschapskookboek
Landschapsarchitect Harro de Jong (Buro Harro) heeft in samenwerking met het Gelders Genootschap en Gemeente Apeldoorn het Groot Apeldoorns landschapskookboek geschreven. Hij zal deze avond, samen met Evert Leusink (Beleidsmedewerker Ruimtelijke Kwaliteit, afdeling stedenbouw en cultuurhistorie) ingaan op de betekenis van het kookboek.

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek
Ook hier komt een landschapsarchitect aan het woord. Gerrit van Oosterom (dienst OW, ingenieursbureau), zal samen met Petra Kuijlaars (dienst RO, afdeling stedenbouw en cultuurhistorie) de dorpse betekenis, zoals in het pas verschenen Dorpen Kookboek bespreken.

Twee praktijkvoorbeelden
In het Groot Apeldoorns Kookboek wordt in het landelijke gebied van Wenum-Wiesel een mooi voorbeeld van een monumentale boerderij genoemd. Bij de boerderij en bijbehorende terrein van 4,5 ha is mijn bureau (poortvliet&partners) vanaf 2008 betrokken. Versterken van de landschappelijke kwaliteiten en inpassing van de bebouwing in het gebied was de opdracht die we meekregen. Daarnaast zijn we, in het kader van de Rood voor Rood-regeling, betrokken bij een agrarisch bedrijf dat is gestopt en wordt getransformeerd tot een woongehuchtje met zes huizen. Het plan vormt een uitwerking van het kookboek.

Programma
18:30 uur: ontvangst met broodjes
19:00 uur: de inleidingen.
21:30 uur: vragen en discussie
22:00 uur: sluiting

Locatie
ACEC-gebouw, Roggestraat 44. Apeldoorn.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline