28 Maart

VITALE VAKANTIEPARKEN,

Vakantieparken op de Veluwe, GSRO bijeenkomst 28 maart 19.00 uur

Stadhuis Harderwijk

Het ongeoorloofde gebruik van vakantieparken is in veel Gelderse gemeenten een groot probleem. Permanente bewoning komt op veel parken voor, naast veel andere onwettelijke activiteiten. Gemeenten hebben dit probleem jarenlang niet aangepakt. Nu hebben elf gemeenten op de Veluwe , samen met de provincie, het voortouw genomen om tot een goede aanpak te komen. Een aanpak die vanuit het hele land met belangstelling wordt gevolgd, want deze problemen spelen ook in andere provincies .

 

De wervende, formele, doelstelling van ‘Vitale vakantieparken’ is het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken, maar feitelijk was de belangrijkste drijfveer van het project om misstanden aan te pakken.

Om een idee te geven van de omvang van deze opgave: er zijn in de elf gemeenten die op de Veluwe deelnemen aan het programma Vitale Vakantieparken bijna 500 vakantieparken. Alleen al in de gemeente Ede zijn er meer dan 70, in de gemeente Ermelo zelfs bijna 100. Gemiddeld telt een park zo’n vijftig wooneenheden. Dat er op veel parken wat mis is staat vast, maar het valt niet mee om daar zicht op te krijgen; het gaat vaak om afgelegen locaties in het buitengebied, waar bewoners zichzelf en hun activiteiten eenvoudig aan controle kunnen onttrekken.

Kortom: het betreft hier een problematiek, die veelal aan het oog onttrokken wordt maar waar veel mensen vaak op onaangename wijze mee geconfronteerd worden. Wat kan hier aan gedaan worden en op welke barrières stuit je wanneer je verbetering wil aanbrengen?

Kom uw kennis over deze problematiek opfrissen en doe mee aan de discussie over de mogelijke oplossingsrichtingen.

 

VITALE VAKANTIEPARKEN
‘Alles wat wij in het programma Vitale Vakantieparken doen is gericht
op één doel: zoveel mogelijk van de bijna 500 parken (!) op de Veluwe laten
functioneren als vitaal vakantiepark. Als een plek waar recreanten uit heel
Nederland en daarbuiten graag verblijven en van de Veluwe genieten’.
Rob van den Hazel werkt sinds de start in 2013 als programmamanager Vitale Vakantieparken.
Nienke van Keimpema was tot voor kort ambtelijk coördinator Vitale Vakantieparken van
gemeente Harderwijk. Zij zullen op 28 maart vertellen over de opgave om de vakantieparken weer
zoveel mogelijk als vakantiepark te laten functioneren. Er zijn op de Veluwe mooie, goed
functionerende parken, maar in veel parken is sprake van misstanden, permanente bewoning,
uitponding, verloedering of criminaliteit. Als voortzetting van de recreatieve functie geen optie
meer is kunnen onder strikte voorwaarden andere ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
Rob van den Hazel werkt sinds de start in 2013 als
programmamanager Vitale Vakantieparken. Wat is volgens hem de
kern van het programma, waarom is de revitalisering van de parken
zo urgent?
‘Het aanbod van een deel van de vakantieparken op de Veluwe past
niet meer bij de wensen van de hedendaagse consument.
Halverwege de vorige eeuw, tot in de jaren zeventig, was er in ons
land veel vraag naar betaalbare ontspanning in de weekenden en
naar vakanties dichtbij. Ondernemers op de Veluwe speelden daar
goed op in. De campings, zomerhuisterreinen en
groepsaccommodaties schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar
voor de consument van nu bieden die soms te weinig kwaliteit, luxe
en voorzieningen. Bovendien is er veel meer concurrentie van
goedkope vakanties in het buitenland. Daardoor valt een deel van de
vraag weg. Als er leegstand ontstaat op vakantieparken gaan
ondernemers zoeken naar andere bronnen van inkomsten. Zo krijgen
de parken soms nieuwe functies, met vaak verschillende vormen van
permanente bewoning en heel af en toe zelfs criminele activiteiten of
andere maatschappelijk gezien ongewenste ontwikkelingen.’
Nienke van Keimpema was tot voor kort ambtelijk coördinator Vitale Vakantieparken van de gemeente Harderwijk,
en al meer dan 4 jaar betrokken bij het regionale programma. Nienke vertelt dat de gemeente Harderwijk een
inhaalslag heeft gemaakt sinds het programma Vitale Vakantieparken tot stand kwam: ‘Toen het programma startte
had gemeente Harderwijk wel overzicht welke parken er waren. Maar we onderhielden geen nauwe contacten met
de eigenaren. We wisten dus niet wat de staat van elk park was en welk toekomstbeeld de ondernemer voor ogen
had. Was er in de verblijfsrecreatie sprake van permanente bewoning, uitponding, verloedering? Dat moesten we
eerst inventariseren, voor de hele regio en per gemeente. Zo hebben we de situatie op de parken leren kennen.’
Aanpak in vijf stappen
‘Na de inventarisatie heeft de gemeente in januari 2015 de Strategienota Vitale Vakantieparken Harderwijk
vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de verschillende opgaven in vijf stappen worden aangepakt.
Ik ben erg blij met het proces dat we daarna hebben doorlopen, samen met exploitanten en eigenaren die hun eigen
toekomstvisies hebben opgesteld voor de verschillende parken. In januari 2018 zijn deze verwerkt in de
Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk. De structuurvisie is niet alleen een gemeentelijk stuk, hiermee
wordt ook invulling gegeven aan de wensen van de parken. Onze werkwijze is namelijk zeker niet topdown, we doen
het met de parken; we bekijken samen met de exploitanten en verenigingen van eigenaren wat ieders wensen zijn.
Met elk park hebben we nu een toekomstvisie opgesteld, met randvoorwaarden en bestemmingsplan. Dat geeft een
basis. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaren, de gemeente faciliteert.’

Programma 28 maart:
Vanaf 18.00 u. starten we met een broodje in de trouwzaal van het stadhuis van Harderwijk.
Het programma begint om 19.00 uur.
Als je deze avond bij wil wonen, meld je dan ajb uiterlijk dinsdag 26 maart per mail bij Tyco Ferwerda,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef dan ook aan of je een broodje mee wil eten.
Ook niet-leden van de GSRO zijn van harte welkom.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline