Dit hebben we in 2021 gedaan!

 

15 januari: "Meer leven in de stad"

De jongens van de plantsoenendienst waren vanmiddag weer lekker bezig, zorgvuldig wordt alle herfstblad opgeruimd, het onkruid in de boomspiegels keurig gewied. Willen we die onvoorspelbare, gevaarlijke en lelijke natuur wel in onze netjes aangeharkte wereld? Natuurlijk wel, natuurinclusief willen we zijn! Maar hoe rijmt dat met onze opgave: het bouwen van onvergankelijke schoonheid? Hebben wij als ontwerpers van die stad een rol in de strijd voor biodiversiteit? En hoe moet dat dan? Het zijn maar een paar van de vragen die we 15 januari aan de orde willen stellen.
Twee belangwekkende sprekers hebben hierover met ons van gedachten gewisseld: Menno Schilthuizen (evolutiebioloog bij Naturalis) en Maike van Stiphout (Landschapsarchitecte bij DS Landschapsarchitecten). Menno  heeft het boek 'Darwin in de stad' geschreven, over de evolutie die in de stad, deze voedselrijke subtropische steenwoestijn met absurd steile gradiënten, natuurlijk gewoon doorgaat en in hoog tempo nieuwe soorten oplevert. Hij vertelde over hoe dat werkt en wat wij er als ontwerpers aan kunnen doen om die processen te stimuleren of op z'n minst hun gang te laten gaan. Maike van Stiphout is een pionier op het gebied van natuurinclusief bouwen in Nederland. Iedereen heeft haar 'First guide to nature inclusive design' natuurlijk al gelezen. Ze vertelde over haar ervaringen en de studie die zij onlangs heeft gedaan naar natuur in al wat oudere 'ecologische' woonwijken. Een zeer praktisch verhaal over wat wel en wat minder werkt bij onze inspanningen om de natuur van de stad te verrijken.

 

Vrijdagmiddag 19 februari in Vorden: Landschapszone Baaks Beek

Op vrijdagmiddag 19 februari hebben we onze tweede digitale bijeenkomst in de geschiedenis van de GSRO gehad. Deze heeft als onderwerp: Landgoederenzone Baakse Beek. Deze middag heeft Astrid Stokman (partner, project- en omgevingsmanager bij buro Land ID) ons verteld op welke manier de Landgoederenzone Baakse Beek integraal is aangepakt. Deze integrale aanpak was nodig om een prominente doelstelling te kunnen realiseren: de Beek en het landschap toekomstbestendig herstellen. Na de inleiding van Astrid was er ruimte voor vragen en discussie. Dit deel van het programma werd geleid door Koen Geraedts (architect bij Atelier herbestemming) en Wim Geraedts (ecoloog en hydroloog bij NovAltera).

 

Vrijdag 12 Maart: Voedselpark/ Foodworld te Lent-Nijmegen

We hebben Gerard Titulaer, Coöperatie Oregional en projectleider Voedselpark en Henk Naafs van Greenlead bereid gevonden ons te vertellen over het initiatief van boeren om aan de N325 te Nijmegen een Voedselpark te realiseren. De bijeenkomst is georganiseerd door Ton Thus en zal geheel digitaal plaatsvinden via een videodienst (zoals Zoom). Het programma begint om 15;30u en duurt tot ongeveer 18;00u. U kunt zich via deze site aanmelden (contact). U krijgt dan voorafgaand aan de bijeenkomst een link die toegang geeft tot de digitale bijeenkomst.

 

Maandag 10 mei: Westervoort: Rivierklimaatpark, Wijk van een Dijk en Westervoort-Noord

Op 10 mei vond er wederom een digitale bijeenkomst plaatst en deze keer ging die over Westervoort. Hier spelen verschillende ontwikkelingen. Ten eerste zijn verschillende partijen zoals Provincie Gelderland, RWS en gemeente Westervoort bezig met de ontwikkeling van Rivierklimaatpark in de uiterwaarden. Gert-Jan Gieslink vertelde hier vanuit de Provincie over. Hierna werd ingezoomd op twee projecten die hiermee een rechtstreekse link hebben, namelijk de herstructurering van een bestaande wijk direct aan de dijk ('Dijk van wijk') en Westervoort-Noord. Hierover werd verteld door Sander Geertsen en Tim Nijs van de gemeente Westervoort.     

 

Woensdag 30 juni: Kerckebosch in Zeist

We hebben een bezoek aan de wijk Kerckebosch in Zeist gebracht. De wijk Kerckebosch in Zeist is gelegen midden in de natuur. Het is een wijkvernieuwingsproject welke uiteindelijk ruimte moet bieden voor 800 tot 1000 nieuwe duurzame woningen in een bosachtige omgeving. De grote galerijflats worden hier geleidelijk vervangen door een volledig nieuwe wijk. De buurten, elk met een eigen karakter, worden sterk bepaald door de omliggende natuur van bos, heide en een parkachtig landschap en staan in directe verbinding met de Utrechtse Heuvelrug en Landgoed Heidestein. Wonen in de natuur wordt op elke plek voelbaar gemaakt. Om het bosrijke karakter van de wijk te behouden is het uitgangspunt zo veel mogelijk bestaande bomen te sparen. De wijk Kerckebosch bestaat uit 6 buurten die door verschillende architecten worden ontworpen. De ontwikkeling van de wijk is ingericht in verschillende fasen. Bij elke fase wordt ingespeeld op de woonwensen en ontwikkelingen van dat moment. De aanpak van de wijk heeft al veel positieve publicaties opgeleverd. Uiteraard stond een rondleiding hier op het programma met deskundige toelichting.

 

Zaterdag 11 september:  Coolwater Zwolle 

De GSRO is te gast bij het project Coolwater in de voormalige energiecentrale Harculo te Zwolle. Dit koelwaterhuis van Engie is overgenomen door kunstenaar Ronald A. Westerhuis en omgeturnd tot een no waste concept. Voorafgaand aan het GSRO-programma is er voor wie dat wil, gelegenheid tot het bezoeken van het kunstwerk van Martha Atienza, of een van de exposities op het terrein die zijn gelieerd aan de IJsselbiënnale. Dit facultatieve programma begint om 13:00u. De rest kan aansluiten om 14:45 bij de ingang van het voormalige koelwaterhal; adres Ijsselcentraleweg 6, Zwolle. Voor meer informatie over de toekomstplannen van dit gebied en het project Coolwater, zie ook een artikel in de Stentor.

 

Vrijdagmiddag 22 oktober: Baakse Beek

In februari hebben we de digitale bijeenkomst gehad over de landschapszonde de Baakse Beek. Nu we willen we graag met jullie de beek live gaan bekijken! Onder begeleiding van Sjors de Greeff, landschapsontwerper bij Arcadis. Sjors is in Wageningen afgestudeerd op de droogte problematiek, waarin de Baakse Beek een belangrijke rol speelde. Nu bij Arcadis werkt hij aan de landgoederen zone in het stroomgebied van de Baakse Beek. Wim Geraedts, expert op het gebied van integraal ontwerpen in combinatie met hydrologie, loopt waarschijnlijk ook met ons mee!
Om 14 uur verzamelen we bij de parkeerplaats De Bleek in Vorden - ook goed te bereiken met de trein. Rond 16 uur is er als afsluiting een drankje bij Kasteel Vorden.

De hele beschrijving kun je hier vinden: (LINK)

 

18 november: Groene Steden

Van decor groen naar functioneel groen – Robbert Snep senior onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen verteld zijn verhaal over zijn onderzoeken op het gebied van Groene Steden, biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Mede op verzoek van onze spreker zal de "bijeenkomst" via Teams plaatsvinden. In bijgaande uitnodiging (LINK) leest u meer bijzonderheden. Indien u deze bijeenkomst wil bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij de voorzitter van de programmaraad Anne van der Graaf. Haar emailadres treft u ook aan in de uitnodiging.

 

16 december: Loopvriendelijke stedenbouw

Lopen is geweldig. Het is goed voor lijf en leden, het is ideaal voor reflectie én voor ontmoeting. Lopen is milieuvriendelijk, goedkoop, en vraagt weinig ruimte in onze overvolle steden. Lopen zit in onze natuur, maar omdat het ook in onze aard zit om energie te sparen doen we het maar weinig. Onze moderne omgeving nodigt er ook niet erg toe uit. Bestemmingen zijn te ver, routes zijn onveilig, oncomfortabel of saai. We wandelen voor ontspanning, maar gebruiken onze benen zelden als dagelijks vervoermiddel. Annemieke Molster, stedenbouwkundige en expert op het gebied van loopvriendelijke stedenbouw, vertelt hoe we steden en dorpen weer loopvriendelijk kunnen maken met een beetje theorie en vooral ook veel inspirerende voorbeelden.

In bijgaande document vindt u alle informatie: LINK

Afsluitend is er een eindejaarsborrel!