Dit hebben we in 2022 gedaan!

Vrijdagmiddag 4 Maart

Rondleiding Deventer, Steenbrugge; een nieuw Sallands Dorp

8 April: Nijmegen, Jerusalem
We hebben vrijdagmiddag 8 april Jerusalem, een woonbuurt in Nijmegen-West bekeken! En een voorbeeld van een vernieuwbouwwijk!

20 mei Symposium

De Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) bestaat 70 jaar, heeft al gereflecteerd op dat verleden en kijkt nu vooruit naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het symposium markeert deze nieuwe fase. De middag in Stichting Hubertus in Nijmegen begon met een lunch. Daarna waren er diverse gastbijdragen van interessante visionaire sprekers: Bas Jurres (Club van Rome) leerde ons hoe we bestaande denkpatronen kunnen doorbreken ten dienste van de veranderende toekomst. Michael van Buuren (Wageningen Universiteit) toonde met de “Nieuwe Kaart van Nederland van 2121” de impact van de stijgende zeespiegel, extremer weer, aanhoudende verstedelijking en toenemende voedselvraag. edsen Boersma (Site Urban Development) nam ons mee in de herdefiniëring van plekken als bezielde basis voor toekomstige gebiedsontwikkelingen. Er waren ook nog twee pitches tussen de lezingen door. Ten slotte was er tijd voor een borrel.

15 juni: Burgerboerderij de Patrijs

Op 15 juni hebben we het verhaal gehoord over de burgerboerderij de Patrijs in Vorden.

16 september (vrijdagmiddag): Aardehuizen

We waren te gast bij ”Aardehuizen”, een woonbuurt in Olst met een missie: “bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld om ons heen”.

 15 december (donderdag)

Steenfabriek Van der Sanden, Tolkamer + natuurontwikkeling + borrel. Eerst was er een rondleiding in de fabriek waarin het hele proces gevolgd kon worden: van het winnen van de klei, via het bakken van de stenen tot het herinrichten van het gebied na de kleiwinning. We sloten dit jaar af met een borrel om weer eens ouderwets bij te praten!

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline