Twente en de Euregio

Dag-excursie Ruimtemakers-Oost/GSRO 2017

Vrijdag 23 juni Enschede en Gronau

Dit jaar voert ons de jaarlijkse excursie naar het gebied van de Euregio. In de ochtend zijn we te gast bij de gemeente Enschede, in de middag gaan we naar Gronau.

Lees meer

Jaarexcursie Groningen | 2016

groningenGroningen - vrijdag 24 juni 2016

“Ain Pronkjewail in golden raand”
Voor de Groningers onder u geen onbekende tekst, maar voor de “Hollanders” vergt dit enige uitleg: Sinds jaar en dag is de stad Groningen er van overtuigd, dat zij alleen (als Pronkjuweel) kan functioneren dankzij de aanwezigheid van een goed georganiseerd ruim buitengebied (de gouden rand om de stad). Kortom: we gaan naar Stad en Ommeland.

Lees meer

Parels langs de Overijsselse Vecht | 2014

Excursie Parels aan de Vecht  kvrijdag 13 juni 2014 - 8.15 tot 21.30 uur

De 2014 excursie vindt plaats op vrijdag 13 juni en het thema is Parels langs de Overijsselse Vecht. De Overijsselse Vecht behoort tot de mooiste rivieren van Nederland. Daarnaast fungeert het al meer dan 10 jaar als ruggengraat voor diverse uitingen van beeldende kunst. Tijdens de excursie worden de volgende plaatsen en locaties aangedaan: Anningahof, Dalfsen, Vilsteren en Ommen.

Lees meer

Het Nieuwe Land

 

 

Dag-excursie Ruimtemakers-Oost/GSRO 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Nieuw land tussen de dijken: 7 decennia maakbaar landschap

 

Vrijdag 6 juli vindt de jaarlijkse excursie plaats.

Dit jaar bezoeken we Lelystad en het boeiende landschap van Flevoland en de Noordoostpolder.


Lees meer

Fietsexcursie Zwolle | 2015

Zwolle binnenstad   2 okt 2015Zwolle - vrijdagmiddag 2 oktober 2015

in samenwerking met BNSP Jong Professional  |  zie de foto's

Zwolle is als Hanzestad een stad met een uitgebreide geschiedenis, die in de binnenstad ook goed behouden is gebleven. De stad is zich daarnaast de laatste jaren echter druk aan het ontwikkelen met kleine en grote projecten: Het hele stationsgebied wordt grondig aangepakt om de toenemende reizigersaantallen aan te kunnen, aan de rand van de stad verrijst Stadshagen uit de grond, en in en de binnenstad heeft Waanders zich gevestigd in de leegstaande monumentale Broerenkerk, terwijl even verderop aan de Melkmarkt voor de Primark nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Lees meer

Excursies

Het Ruhrgebied

 

 Ruimtemakers-Oost/GSRO 2019
Vrijdag 14 juni 2019
Dwalen door een steeds weer verrassend Ruhrgebied

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO