In 1950 werd de GSRO opgericht. Toch was dat in die tijd niet de enige belangwekkende gebeurtenis. Ook de Zuiderzeewerken kwamen namelijk in die tijd tot stand. In 1950 was de Afsluitdijk al bijna 20 jaar gesloten en de Noordoostpolder al drooggevallen. In de jaren ’50 en ’60 werd verder gewerkt aan de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
Als je niet op een paar jaar kijkt, zijn de GSRO en de Zuiderzeewerken dus ongeveer even oud. Dat de GSRO nog altijd springlevend is, weten we. Maar hoe staat het met het nieuwe land tussen de dijken? Flevoland en de Noordoostpolder zijn gefundeerd op een rotsvast geloof in maakbaarheid. Geloof in maakbare steden en dorpen, een maakbaar landschap. Een maakbare maatschappij wellicht.

Tijdens onze excursie bezoeken we ’s ochtends Lelystad. We gaan bekijken hoe het deze stad vergaat, 51 jaar nadat de eerste bewoners zich hier vestigden. Wat is gegaan zoals gepland en wat niet? Bleek het allemaal zo maakbaar als werd gedacht? Op welke manier beweegt de stad mee met maatschappelijke en demografische ontwikkelingen? En wat brengt de toekomst naar verwachting?

’s Middags verkennen we het landschap van de Flevopolder en Noordoostpolder. We doen daarbij enkele landschaps kunstwerken aan, die in het kader van Land Art in het polderlandschap zijn geplaatst. Ook staan het dorp Nagele en Schokland op het programma, twee dorpen die samen zeer sterk symbool staan voor het wel en wee van het nieuwe land tussen de dijken.

Binnenkort meer informatie! 

Excursies

Het Nieuwe Land

 

 

Dag-excursie Ruimtemakers-Oost/GSRO 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Nieuw land tussen de dijken: 7 decennia maakbaar landschap

 

Zet vrijdag 6 juli vast in de agenda: die dag vindt de jaarlijkse excursie plaats.

Dit jaar bezoeken we Lelystad en het boeiende landschap van Flevoland en de Noordoostpolder.

Lees meer...

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO