GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Zoeken naar samenhang in regels aspecten fysieke leefomgeving

plaatje-gsro-blog1---leeg

“Ze zijn tegenwoordig zuiniger op die beestjes dan op mensen!” Ik hoorde het onlangs een bezoeker zeggen van een inspraakavond over een bestemmingsplan voor een nieuwbouwplan. Even hiervoor had hij zijn ongenoegen geuit over de toename van het verkeer en het lawaai door het plan, en de hieruit volgende verslechtering van de luchtkwaliteit en zijn privacy; kortom: alle argumenten die bezwaarmakers doorgaans uiten. Maar hij sloot zijn betoog ermee af dat hij ook echt niets begreep dat er dan voor “uitgerekend een paar vleermuizen” uitgebreid onderzoek is gedaan en tal van maatregelen zijn getroffen. 

Wat volgde was een gesprek met omstanders die hem bijvielen en allerlei andere voorbeelden aandroegen, zoals een plan in de buurt dat ruim een jaar was vertraagd omdat er een varen-soort was aangetroffen, of iemand die zich flink in de kosten had moeten steken met ecologisch vervolgonderzoek. “Ze bint nich good wies”, riep iemand bij wijze van algemene conclusie (ja: dit vond zich plaats ergens in het oosten van het land).

Niet lang daarna was ik op een studiedag waarin werd uitgelegd wat de belangrijkste ruimtelijke factoren zijn die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Met ‘superstip’ bovenaan stond fijnstof, dat voor driekwart verantwoordelijk zou zijn voor de verslechtering van de volksgezondheid. Luchtkwaliteit dus! Dit terwijl elke RO-professional, net als ik, weet dat het aspect luchtkwaliteit eigenlijk nauwelijks van invloed is bij ruimtelijke planvorming. Toegegeven: we hebben een korte periode gehad dat dit aspect, door een onhandige vertaling van Europese regelgeving, het hele land even ‘op slot’ zette. Maar sinds de bepaald ruimhartig uitpakkende ‘niet in betekenende mate’-werkwijze hoef je bij woningbouwplannen tot 1.500 woningen (hoe vaak zijn die er nog!) of plannen van vergelijkbare omvang zelfs geen onderzoek meer te doen. En al helemaal niet naar de gezondheidseffecten van de luchtkwaliteit ter plaatse op (toekomstige) bewoners.

Dit soort dingen zetten je toch aan het denken. Voornoemde voorbeelden roepen bij mij de vraag op of er geen sprake is van een zekere mate van willekeur in de regelgeving van ruimtelijke aspecten, als je die onderling vergelijkt. Want het ene aspect lijkt heel streng geregeld en het andere weer niet, zonder dat daar een afgewogen beslissing achter lijkt te zitten. Waarom zitten we wat betreft bijvoorbeeld natuur vast aan wetten en regels die zeer streng uitpakken (denk bijvoorbeeld óók aan de hele stikstof-problematiek) en is een aspect als bijvoorbeeld luchtkwaliteit dan relatief ‘onderbelicht’. Terwijl hiervan toch steeds duidelijker wordt hoe belangrijk dit is voor de gezondheid van mensen. 

Maar ook van andere aspecten kun je je dit afvragen; zoals archeologie. Maar al te vaak immers zorgt dit aspect voor uitgebreide en kostbare onderzoeken. Ik weet nog goed hoe jaren geleden nota bene een archeoloog bij een discussie waarschuwde voor de wet- en regelgeving die nu al jaren een feit is: “Wie zit te wachten op die stapels met onderzoekjes? Of al die potscherven die ze gaan opgraven? De depots liggen al vol!” Het roept de vraag op hoe die bestaande regelgeving dan zo kan ontstaan. Heeft het allemaal ermee te maken dat de ene ‘sectorale ambtenaar’ er beter in slaagt dan de andere om zijn eigen ‘koninkrijkje’ te verdedigen? Dit zal vast niet de enige reden zijn, maar ik denk zelf dat dit er zeker mee te maken heeft.

Let wel: ik wil nu echt niet zeggen dat ik alle die bestaande regelgeving onzinnig is, helemaal niet. Maar ik denk wèl dat het een hele interessante exercitie zou zijn om de regelgeving over al die ruimtelijke aspecten eens in samenhang met elkaar tegen het licht te houden. Gewoon eens een keer al die zaken tegen elkaar afwegen en onderling vergelijken. En dan de vraag stellen: is het wel zo logisch hoe verschillend we deze aspecten geregeld hebben? Ik ben heel nieuwsgierig naar wat daar dan uit zou komen! En ik ben dan benieuwd of die bewoner misschien een punt had met die stelling dat we zuiniger op beestjes zijn dan op mensen.

Over kerstdecoratie en de identiteit van de stad
Vliegroutes, de Echoput en rechtvaardigheid op de ...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
zaterdag, 20 april 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline