Archief 2015

De levende stad

Amersfoort - woensdag 25 november

De Levende Stad is een netwerkstichting voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierin staat het toepassen van die kennis bij visies (omgevingsvisie!) en plannen centraal. De stichting wil een actieve rol vervullen in het bevorderen van duurzaamheid in het ruimtelijk vastgoed. De Levende Stad is een ideologische stichting, die in 2011 is opgericht door Elma van Beek. Zij is er van overtuigd, dat we met z’n allen een andere koers moeten inslaan. Haar visie heeft ze gepubliceerd in het boek “Levende stad, stad om in te leven”.

Ter plaatse zal Elma van Beek ons het een en ander vertellen over de Levende Stad. De urgentie om duurzamer te bouwen komt namelijk niet alleen voort uit grondstoffen-schaarste en de noodzaak om de uitstoot van CO2 te reduceren. Toenemende leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten, een vastzittende woningmarkt en verkeersinfarcten zijn symptomen van een vakgebied, dat aan een nieuwe fase toe is. Het gaat er niet meer om aan te tonen, dat de nieuwe ontwikkeling geen nadelige invloed heeft op de omgeving. Meer dan ooit gaat het er om aan te tonen welke meerwaarde de nieuwe ontwikkeling kan leveren aan een gezonde stad, die flexibel is om mee te evolueren bij veranderingen in klimaat en leefstijl. Dat is de nieuwe opgave; dat is werken aan een levende stad.
Zie ook: www.delevendestad.nl

Een greep uit de praktijk van alledag: De gemeenteraad en het college zullen het er gauw over eens zijn, dat er een integrale omgevingsvisie moet komen, die opteert voor een duurzame samenleving. Maar daarmee is nog lang niet duidelijk, wat ze daar onder verstaan en al helemaal niet hoe dat te bereiken is. Lastiger is het wanneer diverse disciplines “wensen” uiten, waar ook “even” rekening mee gehouden moet worden.

Programma:
18.00 : Ontvangst in de Inspiratieboot, inloop met een broodje.
18.30 : Welkomstwoord Henk Jense, gevolgd door een korte toelichting op de Inspiratieboot en omgeving, door eigenaar Laurens Olieman.
Aansluitend een inleiding door Elma van Beek met ruime gelegenheid voor discussie.
21.00-21.30 : Rond dit tijdstip zal de avond afgesloten worden.

Locatie: De Inspiratieboot, Kleine Koppel 7, 3812 PG Amersfoort (tegenover De Schipbreuk).
De Inspiratieboot - GSRO - De Levende Stad

Aanmelden:
Aanmelden tot uiterlijk 21 november bij Jos van der Mark per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook als niet GSRO-lid bent u van harte welkom. U geeft zich dan op als introducé.
Geeft bij het opgeven s.v.p. aan of u een broodje mee eet, zodat de catering daarop afgestemd kan worden. Er zal een kleine bijdrage gevraagd worden voor “het broodje”.

GSRO jubileum - 65 jaar

Oostwaarts - 65 jaar GSRO

vrijdag 19 juni Arnhem - middagprogramma

In 2015 bestaat de GSRO 65 jaar. Dat willen we vieren met een jubileumbijeenkomst op deze 19 juni. Aan het programma wordt druk gesleuteld, binnenkort lees je er onder andere op deze plek meer over. Schrijf wel alvast deze datum op in je agenda zodat je het niet hoeft te missen.

Programma:
o.a. Hans Peter Benschop - directeur Trendbureau Overijssel (plenair) en Hans Jungerius - ontdekkingsreiziger en pionier (excursie).

Locatie: Buitenplaats Koningsweg (Arnhem)

Oostwaarts - Buitenplaats Koningsweg - foto Dennis van Zuijlekom

Foto: Dennis van Zuijlekom

 

GSRO bijeenkomst Honig Nijmegen

Honig: van fabriek tot hotspot

Foto: Martijn Potters

dinsdag 24 maart 2015 - Nijmegen   |   zie foto´s van deze bijeenkomst

Deze avond bezocht de GSRO de voormalige Honigfabriek in Nijmegen. Het Honigcomplex wordt momenteel ontwikkeld tot een locatie waar verschillende (urban) sporten, jonge ondernemers, kunst en cultuur en diverse evenementen bij elkaar komen. In 2012 sloot de fabriek haar deuren. Vanaf 2013 is het Honigcomplex een locatie voor nieuw (tijdelijk) ondernemerschap.

Honig - foto: Marlies van der MaarelHoe transformeer je een oud, leegstaand fabrieksterrein tot een bruisende hotspot, die als aanjager kan dienen voor gebiedsontwikkeling? Dat was de vraag die Arie Willem Bijl van Titaannetwerk een aantal jaren geleden kreeg van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront in Nijmegen. Waalfront is een grote binnenstedelijke locatie met een industrieel verleden welke getransformeerd gaat worden tot moderne plek om te werken en te wonen. Maar de crisis gooide roet in het eten en de ontwikkeling liep vast.

Arie Willem Bijl werd als kwartiermaker aangetrokken en zette een strategie op om met tijdelijk gebruik van de lege Honigfabriek weer beweging in de gebiedsontwikkeling te brengen. Met als resultaat dat het Honigcomplex (33.000m2) in anderhalf jaar een ware metamorfose onderging van triest, leeg fabrieksterrein naar dynamische broedplaats voor meer dan 100 uiteenlopende jonge, innovatieve, veelal startende ondernemers, die elkaar ook goed weten te benutten. De businesscase voor dit tijdelijk gebruik voor een periode van 8 jaar is positief. Zijn missie als kwartiermaker is daarmee geslaagd en afgerond. Wat er qua dynamiek en diversiteit in zo'n korte periode is ontstaan is uniek voor Nederland. We gaan samen met hem het complex en het buiten terrein bekijken en daarna is er gelegenheid voor een discussie.

Programma:
18.00-18.15 uur: Verzamelen en ontvangst met koffie/thee bij Brebl
18.15-19.00 uur: Rondleiding door het Honigcomplex verzorgd door Arie Willem Bijl
19.00-19.30 uur: Gezamenlijk soep en een broodje eten bij Brebl

19.30-21.00 uur: Inleiding en discussie
Inleiding van Arie Wilem Bijl op de gevolgde strategie. Opstart en de do’s en dont’s bij een dergelijke ontwikkeling. Hoe tijdelijk is de huidige tijdelijkheid van het gebied. Discussie met de aanwezigen over kansen en mogelijkheden bij een dergelijke aanpak.

21.00-22.00 uur: Gelegenheid voor een borrel

Nuttige adressen:
Honigcomplex
Waalbandijk 20-22
6541 AJ Nijmegen
www.honigcomplex.nl

Brebl
In het Honigcomplex aan de Waalbanddijk 20-22. www.brebl.nl

GSRO bijeenkomst Honig Nijmegen

[Apeldoorns Kookboek GSRO Petra Kuijlaars]

Apeldoorns kookboek

Buitengebied Apeldoorn

24 oktober 2012

Het buitengebied en de dorpen rond Apeldoorn staan in de belangstelling. Niet alleen in het landelijke gebied vinden in de landbouw enorme veranderingen plaats, ook de dorpen veranderen. In de landbouw hebben schaalvergroting, stoppende boeren en lege stallen of grootschalige nieuwbouw van stallen grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit van het landschap.

Het landschap blijft daardoor in beweging, het is nooit af. Vanaf het moment dat de eerste leefgemeenschappen zich op de Veluwe en flanken vestigden werd het landschap aangepast aan het gebruik. Lange tijd vonden veranderingen plaats in een gestadig tempo, de laatste tientallen jaren in een versneld tempo. Thans is er een omslagmoment en hoe houd je als overheid dan greep op die ontwikkelingen, of hoe stuur je die veranderingsprocessen aan? Door nog meer regels op te stellen of juist te beperken of door ruimtelijke kaders te scheppen, waarbinnen dergelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

De gemeente Apeldoorn heeft voor het landelijk gebied en de dorpen een visie opgesteld. Niet een visie waarbij men streeft naar herstel van de ‘oorspronkelijke structuur’. Dat is er immers niet, het landschap en de dorpen zijn keer op keer getransformeerd. Hoe ziet die visie er dan uit? Daar heeft men in Apeldoorn een bijzonder instrument voor ontwikkeld in de vorm van een kookboek, met vele smakelijke gerechten voor mens en landschap. Wat komt er op 24 oktober aan bod?

We hebben deze avond een drietal thema’s die met het landelijk gebied en de dorpen te maken hebben:

Groot Apeldoorns Landschapskookboek
Landschapsarchitect Harro de Jong (Buro Harro) heeft in samenwerking met het Gelders Genootschap en Gemeente Apeldoorn het Groot Apeldoorns landschapskookboek geschreven. Hij zal deze avond, samen met Evert Leusink (Beleidsmedewerker Ruimtelijke Kwaliteit, afdeling stedenbouw en cultuurhistorie) ingaan op de betekenis van het kookboek.

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek
Ook hier komt een landschapsarchitect aan het woord. Gerrit van Oosterom (dienst OW, ingenieursbureau), zal samen met Petra Kuijlaars (dienst RO, afdeling stedenbouw en cultuurhistorie) de dorpse betekenis, zoals in het pas verschenen Dorpen Kookboek bespreken.

Twee praktijkvoorbeelden
In het Groot Apeldoorns Kookboek wordt in het landelijke gebied van Wenum-Wiesel een mooi voorbeeld van een monumentale boerderij genoemd. Bij de boerderij en bijbehorende terrein van 4,5 ha is mijn bureau (poortvliet&partners) vanaf 2008 betrokken. Versterken van de landschappelijke kwaliteiten en inpassing van de bebouwing in het gebied was de opdracht die we meekregen. Daarnaast zijn we, in het kader van de Rood voor Rood-regeling, betrokken bij een agrarisch bedrijf dat is gestopt en wordt getransformeerd tot een woongehuchtje met zes huizen. Het plan vormt een uitwerking van het kookboek.

Programma
18:30 uur: ontvangst met broodjes
19:00 uur: de inleidingen.
21:30 uur: vragen en discussie
22:00 uur: sluiting

Locatie
ACEC-gebouw, Roggestraat 44. Apeldoorn.
[Ede en Veluwse Poort GSRO bijeenkomst]

Ede en Veluwse Poort

Ede en Veluwse Poort

De legering van militairen in de oostelijke rand van Ede op de overgang naar de Veluwe en de aanwezigheid van de ENKA hebben vanaf circa 1900 een belangrijke rol gespeeld in de ruimtelijke ontwikkeling van het agrarische dorp Ede. Destijds circa 14.000 inwoners en inmiddels wonen er 106.000 inwoners in de gemeente. Na de oorlog is Ede een snel groeiende gemeente geworden met een opvangtaak voor bedrijven en woningen in de regio. Hiertoe werden eind jaren '90 nog een aantal grote plannen in ontwikkeling gebracht. Te denken hierbij valt aan Kernhem (circa 4.500 woningen) aan de noordzijde van Ede en aan het Bedrijventerreinen A12 en Vallei (omvang circa 210 ha) aan de zuidzijde van Ede.

Rond het jaar 2000 werd bekend dat zowel de militaire complexen als de ENKA Ede zouden gaan verlaten. Hiermee zouden zij een gebied met een grootte van circa 140 ha “leeg” achterlaten. Daarmee stond de gemeente voor de taak om de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in goede banen te leiden. Dit wordt opgepakt binnen het project Veluwse Poort. Inmiddels zijn in 2011 de eerste bouwplannen op het ENKA-terrein klaar voor uitvoering en liggen de ontwerpen voor infrastructuur en gebiedsontwikkelingen klaar voor inspraak.

Tijdens deze GSRO-bijeenkomst zullen twee sprekers een presentatie geven:

Rob Luca - Ruimtelijke ontwikkeling Ede
In deze eerste presentatie zal Rob Luca (stedenbouwkundige gemeente Ede) een schets geven van de ruimtelijke ontwikkeling van Ede tot en met 2010, waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
• de regionale samenwerking in WERV en Regio de Vallei;
• Masterplan Ede Oost;
• Planconcept Veluwse Poort;
• Gebiedsontwikkeling Veluwse Poort, bestaande uit:
- ENKA-terrein;
- Parklaan;
- Stationsgebied (Spoorzone);
- Kazerneterreinen;
- Kop van de Parkweg.

Wilger van Aalst - Kazerneterreinen
In de tweede presentatie zal Wilger van Aalst (assistent projectleider Kazerneterreinen gemeente Ede) in detail iets meer vertellen over het project Veluwse Poort en over de transformatieopgave van de Kazerneterreinen in Ede Oost, zoals het tijdelijke beheer van gebouwen en gebied en het ruimtelijk functionele toekomstperspectief.

Programma
18:30 uur: ontvangst en broodjes
19:30 uur: jaarvergadering en korte informatie komende buitenlandse excursie
20:00 uur: eerste presentatie
20:40 uur: pauze
21:00 uur: tweede presentatie
21:30 uur: vragen en discussie
22:00 uur: sluiting

Locatie – belangrijke informatie!
Adres van de locatie is Nieuwe Kazernelaan 2, gemeente Ede
Aangezien hier (nog) strenge beveiliging is, is een aantal aspecten bij binnenkomst van belang:
• s.v.p. van te voren aanmelden (zie hieronder);
• legitimatie meenemen;
• deze uitnodiging meenemen als 'toegangsbewijs';
• wij vertrekken per groep om het terrein op te kunnen om 18:30 uur, om 19:00 uur en om 19:30 uur;
• mocht je op het laatste moment willen komen en je niet aangemeld hebben, je uitnodiging vergeten hebben of net bijvoorbeeld om 18:35 uur bij de poort staan dan hebben wij daar wel een vangnet voor;
• het telefoonnummer dat je die avond kunt bellen (hiervoor) is (Henk Jense)

Gelders Bouwmeesterschap, Mooi Gelderland

10 maart 2010

We worden ontvangen in het kantoor van het Gelders Genootschap. Tijdens deze avond staat de uitvoering van het provinciale actieplan ruimtelijke kwaliteit 2008/2011 en het daaruit voortvloeiende Gelders Bouwmeesterschap centraal. Alles onder het motto ´Mooi Gelderland, het gedeeld bouwmeesterschap’.

Na een korte inleiding door Elbert van der Linden, projectleider ruimtelijke kwaliteit, gaan we samen in workshops actiegericht aan de slag. Ter voorbereiding worden jullie van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op de site van het Gelders Bouwmeesterschap: www.geldersbouwmeesterschap.nl. Je kunt je daar ook al gelijk aansluiten bij het netwerk.

Workshop “Bouwmeesterschap en borging van kwaliteit in tijden van crisis en krimp”
In het actieplan ruimtelijke kwaliteit 2008-2011 zet de provincie Gelderland bouwmeesterschap in voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ze doet dat niet alleen, maar samen met anderen. Gesproken wordt daarom over gedeeld bouwmeesterschap. De ambitie is om initiatiefnemers, betrokkenen en besluitnemers ter borging en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bewuster te betrekken bij het maken, beoordelen en uitvoeren van plannen. Hoe gaat dat echter in tijden dat crisis en krimp de boventoon voeren? Delft ruimtelijke kwaliteit het onderspit in de bezuinigingsrondes? Of verdient ruimtelijke kwaliteit nu juist meer aandacht dan ooit? Kan in kernen waar sprake is van krimp toch een kwaliteitsslag worden gemaakt?

In de workshop gaan we gezamenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag hoe ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk ontwerp in planprocessen nog meer de aandacht kan krijgen die het verdient.
Deze workshop staat onder leiding van: Hans Büchi en Jan Wabeke.

Workshop website Gelders Bouwmeesterschap
Op initiatief van de provincie is een website gemaakt: www.geldersbouwmeesterschap.nl. De website is een forum voor discussies en informatie over ruimtelijke kwaliteit. De provincie benadrukt elke keer dat de website niet van de provincie is, maar van alle deelnemende partijen gezamenlijk. De GSRO is één van die partijen, naast de gemeenten Apeldoorn en Winterswijk, het Gelders Genootschap en debatcentrum Ahoi.
Ronald Reitsma en Vincent Grond vertegenwoordigen de GSRO in respectievelijk de redactieraad en de redactie.

In de workshop staat de toekomst van de website en de betrokkenheid van de GSRO centraal. We gaan praten over het nut en het gebruik van de website, ook over de GSRO suggesties voor de doorontwikkeling. Daarna gaan we bedenken hoe de leden van de GSRO meer gebruik kunnen maken van de website. Enkele ideeën hiervoor zijn het schrijven van (en reageren op) artikelen, het aanleveren van voorbeeldprojecten of het voorbereiden van een GSRO excursieroute, die leidt langs door GSRO leden gerealiseerde Gelderse voorbeeldprojecten.
Deze workshop staat onder leiding van: Vincent Grond en Irma Bijker (provincie Gelderland).

Op basis van een korte terugmelding vanuit de workshops volgt nog een kort debat onder leiding van Henk Jense waarin hij de acties op een rijtje zet.

Kom jij ook? Neem vooral een introducé mee!
[Hessenberg Nijmegen GSRO bijeenkomst]

Hessenberg Nijmegen

GSRO avondexcursie De Hessenberg (Nijmegen)

22 september 2010

Project
Het voormalige Gelderlanderterrein, in de historische binnenstad van Nijmegen tussen de Hezelstraat en het Kronenburgpark, is getransformeerd tot een prachtige binnenstedelijke locatie; De Hessenberg. De Hessenberg biedt plaats aan 140 huurappartementen, 46 koopappartementen en 3 stadswoningen. Daarnaast is er ca. 1.000 m2 winkelruimte beschikbaar en zijn er onder de nieuwbouw ongeveer 232 parkeerplaatsen en een verdiepte fietsenstalling gerealiseerd.

De Hessenberg is een unieke locatie rondom het monumentale Weeshuis, met veel hoogteverschil, waarbij rekening is gehouden met zijn ligging in het centrum van Nijmegen. Zo zijn de contouren van de verdwenen kloosters opgenomen in de pleinen tussen de woningen. Ook wordt er in de toekomstige woonwijk een historische sfeer gecreëerd door middel van smalle straatjes en het gebruik van historiserende materialen als baksteen en stucwerk.

Op woensdagavond 22 september zullen wij ter plaatse gaan kijken hoe deze locatie is geworden. Tevens zullen wij van de gemeente Nijmegen een toelichting krijgen over deze binnenstedelijke transformatie.

Programma
18.00 uur: start Stadhuis Nijmegen (Korte Nieuwstraat 6, postcode 6511 PP)
18.00 uur: broodjes en soep
18.15 uur: presentatie over het plan de Hessenberg. Na de presentatie gaan we te voet naar de locatie. (Bij slecht weer of voor een eventuele
nabespreking keren we eventueel nog terug naar het stadhuis).

22.00 uur: sluiting

De presentaties worden gegeven door: Kees Teeken (stedenbouwkundige) en Mieke Smit (cultuurhistorie en archeologie).

Landerij VanTosse

Oss - donderdag 28 mei

Aan de zuidrand van Oss ligt de Landerij VanTosse. Het is een voedsellandschap van ongeveer 70 ha groot, waarbij de focus ligt op ‘slowconomy’. Het is een gezamenlijk project van Stichting Landschapsbeheer Oss en de gemeente Oss. De Landerij is één van de vier voedselpoorten van Oss. De voedselpoorten vormen de schakel en verbinding tussen stad en land.

Op de Landerij worden oude graansoorten verbouwd zoals rogge, gerst, haver, spelt en daarnaast ook cranberry's. De producten worden in de Osse regio zelf verwerkt tot bijvoorbeeld speltbrood, speltbier, cranberry-ijs etc. De Landerij is eveneens een proeftuin voor nieuwe gewassen. Zo is samen met Dalco Food (een Oss bedrijf) en studenten van de HAS geëxperimenteerd met de teelt van allerlei bonenrassen. Dit heeft geleid tot de
ontwikkeling van de bonenburger. Een ander initiatief vindt plaats in de houtwallen, hier is met Van de Vorle (een lokale champignonkweker) een speciale paddenstoelenkweek opgezet.

In de Landerij liggen twee parels: de Tuinderij en Kloosterhuis ’t Zicht (voor de architectuurliefhebbers: dit is echte Bossche School). De Tuinderij is 1,5 ha groot en bestaat onder andere uit diverse weides, kleinschalige experimenten met oude en nieuwe voedselgewassen, een boomgaard, bijenweide, akkertjes en een poel. De essentie van de Landerij is drie keer slow:
- slow-food,
- slow-motion
- slow-care
Slow-food duidt op de zorgvuldige aandacht voor voedsel en de biologische wijze van verbouwen. Slow-motion staat voor onthaasten, tot rust komen en te voet en met de fiets genieten van het landschap. Slow-care omvat de groene dagbesteding die in en vanuit de Landerij VanTosse georganiseerd wordt.

Meer informatie is te vinden op de websites: www.landerijvantosse.nl | www.landschapsbeheer-oss.nl | www.demaashorst.nl

Wij zien er naar uit om met jullie samen de landerij VanTosse te verkennen!

Programma
18.00 : Ontvangst in tuinhuis Cumberland, met soep en een broodje.
18.30 : Welkom en toelichting door Henk Smouter en Liselore Burgmans
Henk Smouter is projectcoördinator Werkplaats Natuur, Landschap en Cultuurhistorie landerij VanTosse en Landschapsbeheer Oss.
Liselore Burgmans is landschapsarchitect en projectleider bij de gemeente Oss en werkt o.a. aan Landerij VanTosse en de Maashorst.
19.30 : Excursie door Tuinderij en Landerij VanTosse
21.00-21.30 : Borrel en napraten

Adres en routebeschrijving
De Tuinderij vanTosse is aan de rand van Oss gelegen en slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Aangeraden wordt om te carpoolen en eventueel kunnen mensen bij het station in Oss opgehaald. Graag bij de aanmelding doorgeven of je hier gebruik van wilt maken.

Aanmelden
Aanmelden tot uiterlijk 24 mei a.s. bij Saskia Bongers, per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Geeft u daarbij s.v.p. aan, of u een broodje mee eet, zodat de catering daarop afgestemd kan worden.

Krimp: een moment voor bezinning?

21 april 2011

We kunnen er niet meer omheen: ook in Nederland is krimp een verschijnsel, waar we mee moeten leren leven. Hierover wordt intussen in de vakwereld al breed gediscussieerd. Er zijn allerlei programma’s en projecten geïntroduceerd om de krimp te bestrijden.

De eerste gevolgen van krimp zijn aan de randen van Nederland al te zien. Zijn deze gebieden ten dode opgeschreven of zijn er mogelijkheden om deze gebieden met nieuw elan aan te pakken? Kortom: Hoe kunnen we hierop reageren. Zijn in dat verband de ervaringen in Duitsland bruikbaar of zit de woningmarkt en de financiering van woningen daar zo anders in elkaar dat we daar niet veel van kunnen leren? Hoe moet het hier dan?

De situatie is gelukkig nog niet zo beangstigend als in sommige delen van Duitsland, waar de leegloop van gemeenten gevolgen voor de samenleving heeft. Vanuit Nederland wordt vaak naar delen van Oost-Duitsland gekeken, die om verschillende redenen met krimp te maken hebben gehad. Daar zijn wel aanknopingspunten voor oplossingen aanwezig, maar deze zijn zeker niet ėėn op ėėn toe te passen in Nederland.

Stefan Netsch heeft brede ervaringen in Nederland en Duitsland. Hij zal in zijn presentatie ingaan op de verschillende oorzaken van krimp. Welke economische, regionale en/of wettelijke omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. Wat kunnen we leren van onze oosterburen, die in de afgelopen jaren de krimp op diverse plaatsen met succes te lijf zijn gegaan.

De krimp geeft aanleiding tot bezinning: Waar zijn we mee bezig en hoe moet het verder? Komt allen.

Locatie: SAB Arnhem, Frombergdwarsstraat
GSRO bijeenkomst Stadslandbouw Arnhem

Stadslandbouw

woensdag 25 februari 2015 - Arnhem   zie foto's van deze bijeenkomst

Was stadslandbouw jaren geleden nog een beweging van pioniers, tegenwoordig is het steeds nadrukkelijker aanwezig in en rondom onze steden. Het begrip ‘stadslandbouw’ omvat zowel de productie van voedsel binnen de stad als voedselproductie langs de randen van de stad. Het zijn de buurt- en volkstuinen, de plantsoenen met eetbaar groen, de daktuinen, het zijn de bedrijven in de stadsrandzone, het zijn de nieuwe ketens met regionale producten, het is hergebruik van stedelijke reststromen en nog veel meer. Stadslandbouw wordt gedragen door actieve burgers, innovatieve ondernemers, pionierende steden en vernieuwende instellingen.

Stadslandbouw is het onderwerp deze GSRO bijeenkomst op 25 februari 2015. Wat is, kan en zou onze rol moeten zijn als ontwerpers en planners die staan voor ruimtelijke kwaliteit en het een plek geven in onze ontwerp opgaven? Steven Koster is eigenaar van Puurland en mede oprichter van Kweekland, hij neemt ons mee met zijn ervaringen als ondernemer. Daarna krijgt de gemeente Arnhem, onze gastheer deze avond, het woord. Henk Wentink neemt ons mee in de vragen en opgaven waar de gemeente zich voor gesteld ziet, vanuit de wil om een voortrekkers rol te willen spelen in het ontwikkelen van Stadslandbouw.

Programma
18.30 uur: broodje en soep
19.30 uur: inleiding door Steven Koster
20.00 uur: beleid gemeente Arnhem (Henk Wentink)
20.30 uur: vragen, discussie, ideeën
21.00 uur: netwerk en borrel

Locatie
Deze avond zijn we te gast bij Kweekland, Dalweg 70a te Arnhem [kaart].

Aanmelden
Aanmelden tot uiterlijk 20 februari per e-mail bij Henk Jense via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook niet-leden zijn welkom op GSRO bijeenkomsten. Je geeft je dan op als introducé. Aanmelden is zeer gewenst en noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten! Geef bij aanmelding dus s.v.p. aan of je wel/niet mee-eet.

Jeroen Heij - GSRO bijeenkomst Stadslandbouw

Zorgvastgoed en stadslandbouw: Klein Mariëndaal

woensdag 14 oktober 2015 - Arnhem

Woensdag 14 oktober zijn we te gast bij Hoeve Klein Mariëndaal. Het onderwerp deze avond is stadslandbouw vanuit de invalshoek zorg. Klein Mariëndaal is een zogenaamde “zorgboerderij”. De hoeve ligt pal tegen de stad Arnhem aan op een prachtig oud landgoed.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om deze zorgboerderij tot stand te brengen. Jan Hassink zal ons hier meer over vertellen. Hij zal zijn kennis en ervaring met het fenomeen Zorgboerderij met ons delen. Daarbij zal hij dieper ingaan op de voetangels en klemmen in het ruimtelijk beleid om te ontwijken of te elimineren om zoiets tot stand te brengen. Kijk eens op de site Klein Mariëndaal en je snapt dat hier heel veel werk in zit.

Programma
18.00  : Ontvangst in de hoeve, inloop met een broodje.
18.30    : Welkomstwoord Henk Jense, gevolgd door een inleiding door Jan Hassink met ruime gelegenheid voor discussie.
21.00-21.30  : Rond dit tijdstip zal de avond afgesloten worden.

Adres en parkeermogelijkheid
De locatie is NIET BEREIKBAAR PER AUTO. Parkeren kan op 2 tot 5 minuten loopafstand. Navigatieadres: Heijenoordseweg 1. Kijk op deze website om te kijken waar het handig parkeren is.
Hoeve Klein Mariëndaal
Diependalseweg 4
6813 GE Arnhem

Aanmelden
Aanmelden tot uiterlijk 10 oktober bij Henk Jense per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geeft u daarbij s.v.p. aan, of u een broodje mee eet, zodat de catering daar op afgestemd kan worden. Er zal een kleine bijdrage gevraagd worden voor “het broodje”.

GSRO bijeenkomst Combiplan N35 Nijverdal

Maatbeperking

in het architectonisch ontwerp

dinsdag 22 september 2015 (Nijmegen)  |  zie foto´s van deze bijeenkomst

Verhalen over maatsystemen wekken verwachtingen. Aan de Gulden Snede worden visuele kwaliteiten toegedicht, en aan het Plastische Getal van Van der Laan eveneens. Ook de getallen uit de Oudheid en de Renaissance verhogen – zij het op een andere wijze – de status van de ontwerp. De vraag is: is dit wel zo en waarom? Aan die vraag gaat nog een beginvraag vooraf. Wat is eigenlijk visuele kwaliteit, en wat hebben maten en getallen ermee te maken?

Dick Pouderoyen schreef een proefschrift met als titel Maatbeperking in het architectonisch ontwerp. Aan de hand van acht voorbeelden van o.m. Andrea Palladio, Le Corbusier, en Dom van der Laan, mét maatsysteem en bijvoorbeeld Van Nelle zónder (visueel) maatsysteem, wordt nagegaan wat de rol van zo’n systeem is, en onder welke condities die relevant is.

Maar is dit kunsthistorisch klinkende onderwerp eigenlijk nog wel van deze tijd? Aan de hand van onder meer twee voorbeelden uit het proefschrift - een deel van Nijmeegse benedenstad (wandeling in omgeving) en de 19e eeuwse gordel – wordt nagegaan waarom deze kwestie meer dan ooit actueel is, en in het verlengde daarvan, wat is überhaupt de bijdrage van Architectuur (hoofdletter) aan de stad? Wij gaan graag samen met jullie de maatsystemen in de Nijmeegse benedenstad verkennen tijdens deze bijeenkokmst!

Klik hier voor achtergrond informatie en hier om het gehele promotie-onderzoek in te zien. Op YouTube staat een filmpje van Dick Pouderoyen en zijn promotie.

Programma
18.00: Ontvangst bij bureau Pouderoyen Compagnons in gebouw de Latijnse school (tegenover de St. Stevenskerk) in Nijmegen, inloop met een broodje.
18.30: Welkom en korte toelichting door Dick Pouderoyen, ca. 15 min waarna excursie door benedenstad Nijmegen.
19.30: Nadere toelichting op en actualiteit van de maatbeperking in het architectonisch ontwerp. Ca. een 1uur en discussie.
21.00 - 21.30: Borrel en napraten.

Adres en routebeschrijving
Bureau Pouderoyen compagnons
St Stevenskerkhof 2
6511 VZ Nijmegen

Parkeren kan niet bij het gebouw, dat gelegen is in een voetgangersgebied. Dichtbij zijnde parkeergarages zijn Parkeergarage Eiermarkt (Eiermarkt nr 20) en Parkeergarage Kelfkensbos (Voerweg 2). Ongeveer 5 tot 10 minuten lopen.

Aanmelden
Aanmelden tot uiterlijk 18 september. Geen GSRO-lid? Geen probleem, u kunt zich ook opgeven als introducé.

 

Maatbeperking in het architectonisch ontwerpen

 

GSRO bijeenkomst Combiplan N35 Nijverdal

Nijverdal

Combiplan N35: spoor en weg samen in een tunnel

donderdag 23 april 2015 (Nijverdal)

In Nijverdal is de Rijksweg N35, die dwars door het dorp loopt, al jaren een bron van veel hinder. Door het drukke verkeer staat het functioneren van het centrum, de leefbaarheid in het dorp en de verkeersveiligheid onder druk. Zo’n 100 meter naar het noorden ligt, even-wijdig aan de N35, de spoorlijn van Zwolle naar Almelo, die Nijverdal in twee delen splitst. De nieuwe tunnel, die vrijwel klaar is, lost beide problemen op: spoor en N35 komen over een lengte van 3 kilometer ondergronds. Een ingrijpende operatie, want treinen en auto’s moesten blijven rijden tijdens de bouw. En interessant, want boven op de tunnel is een park aangelegd dat de gemeente samen met omwonenden heeft ontworpen. Wat nog maar eens duidelijk maakt dat burgerparticipatie en grote projecten prima samengaan.

Programma
18:30 uur: broodje en soep
19.30 uur: start excursie door Dick Schippers en Elles Wermink, bezoek aan de tunnel en het tunneldek
20.15 uur: presentatie en discussie
21.00 uur: napraten en borrel

Locatie
Start in het gemeentehuis van de gemeente Hellendoorn, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal. Overigens is het gemeentehuis (ontwerp van Claus en Kaan) zelf ook een bezoek waard. 

Aanmelden
Voor 20 april aanmelden per email bij Arjan van der Laan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Aanmelden is noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten! Geef bij aanmelding dus aan of je wel of niet een broodje mee eet. Introducees zijn welkom.

GSRO bijeenkomst Nijverdal
 

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline