Archief 2014

Big Data, Open Data en Ruimtelijke Ordening

Blog van bijeenkomst lezen zie foto's van deze bijeenkomst
21 jan 2015 - Arnhem

Deze GSRO-bijeenkomst staat in het teken van Big data, Open Data en ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling. Sinds een tweetal jaren bereikt ons steeds meer berichtgeving over Big Data en Open Data en in het kielzog daarvan zorg over de privacy over de openbaarheid van gegevens. In deze bijeenkomst willen we ons vooral focussen op wat Big Data en Open Data feitelijk voor ons vakgebied kunnen gaan beteken.

Op de bijeenkomst van 21 januari is Mark van der Net van OSCity onze gast. OSCity heeft met steun van onder andere de Universiteit van Eindhoven, het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut een omgeving gebouwd waarin de nieuwste informatietechnologie en ruimtelijke ordening samen komen en waarin iedereen direct geografische data kan opvragen, combineren en visualiseren.

Tijdens de bijeenkomst krijgen we een demonstratie van de mogelijkheden en zal Mark van der Net graag in discussie met ons gaan over de mogelijkheden die wij vanuit ons werkgebied van de ruimtelijke ordening en de stedelijke ontwikkeling verwachten van Big Data en Open Data.

Voor meer informatie over Mark van der Net en OSCity zie ook:
themobilecity.nl/projects/madebyus/exhibition-shenzhen-biennale/mark-van-der-net-cloud-factory/
waaarodaaaro.nl/3312/nl/mark-van-der-net
 
Programma
18.45 uur: inloop en een broodje. Grontmij, Velperweg 26 te Arnhem [kaart]
19.30 uur: Inleiding Mark van der Net OS City: Big Data en Open Data in de Ruimtelijke Ordening
19:50 uur: Demonstratie en presentatie OSCity omgeving
20:15 uur: Discussie en vragen over de mogelijkheden van de OSCity omgeving. Waar heeft de sector behoefte aan als het op data aankomt?
21:00 uur: Netwerkborrel
21:30 uur. Afsluiting van de avond
 
Locatie
Deze avond zijn we te gast bij Grontmij, Velperweg 26 te Arnhem [kaart].

Aanmelden
Aanmelden tot uiterlijk 19 januari per mail bij Sonja Scholten/CityDNA via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook niet-leden zijn welkom op GSRO bijeenkomsten. Je geeft je dan op als introducé. Aanmelden is zeer gewenst en noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten! Geef bij aanmelding dus s.v.p. aan of je wel/niet mee-eet.
Big data Arnhem Grontmij GSRO
GSRO bijeenkomst Waalfront Nijmegen

Waalfront Nijmegen

Schetsen aan de Waal in Nijmegen West

dinsdag 18 november 2014 - voormalig NUON gebouw (Nijmegen)

Nijmegen werkt momenteel met man en macht aan projecten rondom de Waal. Op 18 november gaat de GSRO in op de ontwikkeling van de zuidelijke oever van de Waal in Nijmegen West.

Dit gebied staat volop in de belangstelling, zo liggen er plannen voor een Vrijheidsmuseum, woningbouw (Waalfront, Brugkwartier) en de kolencentrale van Electrabel. De kolencentrale zal op termijn sluiten en maakt dan een omschakeling naar duurzame energieopwekking.
 
Graag willen we met jullie nadenken over de kansen die er liggen voor het gebied.  
 
Mathieu Schouten en Stef van Roemburg van de gemeente Nijmegen zullen een korte introductie geven op de plannen die nu ontwikkeld zijn/worden voor dit gebied. Daarna kunnen we in een drietal teams, verschillende thema’s verder uitwerken, o.a.:

  • De Stadsbrug (De Oversteek) als kristallisatie punt/magneet van stedelijke ontwikkeling.
  • Het doortrekken van de Waalboulevard tot aan het Maas-Waalkanaal.
  • Sterke plekken maken met een eigen identiteit (flexibel concept) uitgaande van de bestaande verschillende identiteiten.


Programma
18.30: Ontvangst met een broodje. Winselingseweg 10 te Nijmegen [kaart]
19.30: Aanvang
21.30: Borrel

Aanmelden
Aanmelden tot uiterlijk 14 november bij Saskia Bongers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook niet-leden zijn welkom op GSRO bijeenkomsten. Je geeft je dan op als introducé. Aanmelden is zeer gewenst en noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten! Geef bij aanmelding s.v.p. aan of je wel/niet mee-eet.

burgerparticipatie Silvolde

Burgerparticipatie Silvolde

Burgerparticipatie in Silvolde

Woensdag 30 oktober 2014 - Buro-Omgeving (Arnhem)

Steeds vaker worden de burgers door de gemeente “uitgenodigd” om na te denken over de gewenste ontwikkeling van hun wijk of dorp. De gemeente neemt daarbij van tevoren geen standpunt in, maar wacht met belangstelling af, wat er vanuit het veld aan ideeën opborrelt. Als die ideeën voldoende gedragen worden door plaatselijke groeperingen, dan kan het geheel door de gemeente geadopteerd worden als “wijkplan”of “dorpsvisie”.

Deze gang van zaken zou tegenwoordig geschaard kunnen worden onder de term “burgerparticipatie”. Of moeten we hier eigenlijk spreken over “overheidsparticipatie”. Voor wie levert dit nu voordelen op: kunnen de burgers er op rekenen dat hun ideeën niet alleen geadopteerd worden, maar op een of andere manier ook gerealiseerd? Hoe voorkom je teleurstellingen? Hoe ga je om met de communicatie? Hoe betrek je er zoveel mogelijk partijen bij?

Gelukkig is er een goed voorbeeld van een dergelijk proces: De Centrumvisie van Silvolde, als nadere uitwerking van de dorpsvisie. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het herinrichtingsplan voor het centrum van Silvolde door de zogenaamde stuurgroep. Dit is een select gezelschap vrijwilligers van een man of 6 inclusief Piet Kleingeld en/of Elsa Duynstee, de gebiedsregisseurs van de gemeente Oude IJsselstreek en Egbert Hermsen, de voorzitter van Silvolds Belang.

Guido Baten en Bram Nieuwenhuis van Buro-Omgeving zijn intensief betrokken bij het gehele proces tot nu toe. Zij kunnen ons niet alleen veel vertellen over de inhoudelijke aspecten van de centrumvisie, maar ook over het gevolgde proces.

Tijdens onze bijeenkomst zal de Centrumvisie van Silvolde vanuit verschillende gezichtshoeken belicht worden. We krijgen daardoor een helder beeld van de “Do’s en dont’s”.

Programma
18.30: Ontvangst met een broodje bij Buro-Omgeving, Velperweg 157 te Arnhem
19.30: Start van de lezingen. Bijdrage o.a. door Elsa Duynstee (gebiedsmakelaar van de gemeente), Egbert Hermsen (voorzitter van Silvolds Belang) en het duo Guido Baten en Bram Nieuwenhuis (respectievelijk stedenbouwkundige en landschapsarchitect bij Buro-Omgeving).
21.30: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden graag tot uiterlijk 28 oktober bij Bram Nieuwenhuis Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden is zeer gewenst en noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten! Geef bij aanmelding s.v.p. aan of je wel/niet mee-eet.

buro omgeving logo

Groenlo

Groenlo blijft op weg naar 2027

In april 2012 was de GSRO te gast in Groenlo. Ze waren toen net gestart met het Programma Stad Groenlo met als doel het stadje meer vitaal en toekomstbestendig te maken. We zijn nu ruim twee jaar verder. Zijn we op de goede weg?

In het oostelijk deel van Groenlo is veel gebeurd; de Markt is opgeknapt, de gracht is verbreed en er is er nieuwe poort voor de vesting gerealiseerd. Wel is er nog veel leegstand. Al deze leegstand ligt op de route van Marveld recreatie naar het centrum. Er was een plan (De Moriaan) om hier een grote supermarkt, zorgappartementen en cultureel centrum te realiseren. Hoe te komen tot een (andere) invullingen van plekken? Welke kansen zijn er in een krimp regio? Hierover willen we graag met u in gesprek op 24 september in BS22, Beltrumsestraat 22 te Groenlo.

Programma
18.30 - 18.40 Introductie stadswandeling in BS22
18.40 - 19.40 Stadswandeling met als thema's: wat hebben we bereikt, de afgelopen twee jaar? En: waar liggen de uitdagingen van nu?
19.40 – 20.00 Een broodje
20.00 – 20.30 BS22: wat is het? en wat zijn de ervaringen? Linda Commandeur is stadsmanager en een van de initiatiefnemers van BS22. Zij gaat met u in gesprek over vragen als: waarom deze aanpak en waar leidt dit toe?
20.30 – 21.00 De Bourgondische Vestingstad. Introductie door Henkjan Luesink, en daarna discussie hierover aan de hand van enkele stellingen.

Aanmelden
Aanmelden graag uiterlijk 22 september bij Guus Béguin mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden is zeer gewenst en noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten! Geef bij aanmelding s.v.p. aan of je wel/niet mee-eet.

Alvast inlezen?

  • In Groenlo zijn stadsmanagers werkzaam. Kijk op de website: www.stadsmanagergroenlo.nl/
  • In opdracht van de Binnenlands heeft Urban Breezz een stadswandeling gemaakt door Groenlo. De presentatie is hier te vinden: prezi.com
  • In Groenlo ontstaan veel initiatieven zoals BS22: een werkplaats voor ideeën www.BS22.nl
  • Meer weten over het programma Stad Groenlo? Kijk op de website:www.stadgroenlo.nl

Deventer

IJssel als verbindend element

woensdag 12 maart 2014 - 18.30 uur - Deventer
Tijdens deze avond wordt ook de traditioneel korte ALV van de GSRO gehouden.

Het onderwerp tijdens deze bijeenkomst is de IJssel en de manier waarop deze als verbindend element ingezet kan worden voor kunst en Ruimtelijke Ontwikkeling in het landschap van Oost Nederland.

We verkennen dit thema aan de hand van de organisatie en realisatie van de IJsselbiennale. We zijn de avond te gast bij het Kunstenlab te Deventer.
Binnenkort meer informatie over aanmelden. Introducees zijn welkom.

Foto: Frans Schouwenburg

Zwolle

Hoe slaat Zwolle zich door de crisis?

woensdag 12 februari 2014 - Stadhuis Zwolle TAK-zaal

Heel Nederland gaat gebukt onder de donkere wolken van de recessie. Heel Nederland? Nee! Tegen de verdrukking in wordt in Zwolle gewerkt aan een nieuwe toekomst. Het roer moet om en dat heeft Zwolle goed begrepen. Sterker nog: binnen de gemeente is een ieder er zo langzamerhand van doordrongen, dat dit een andere manier van werken vergt. Daarvoor moet je bereid zijn als ambtenaar een andere rol te vervullen, zowel binnen de gemeente zelf als “naar buiten”.

1 filmpje en 3 sprekers
We zijn op 12 februari 2014 te gast bij de gemeente Zwolle. Kom op tijd, want de avond begint met het vertonen van een promotiefilmpje “De Kracht van Zwolle”, dat gemaakt is om in Den Haag te kunnen lobbyen. Daarna worden 3 onderwerpen belicht door even zo vele sprekers van de gemeentelijke eenheid Ontwikkeling:

De ondernemende ambtenaar - Jan Nabers, hoofd Ruimte&Strategie
Bij de afdeling van Jan Nabers werken regisseurs van ruimtelijke en economische vraagstukken. In de recessie nodigen deze de samenleving uit om te investeren in de organische vernieuwing van Zwolle.  In dit maatwerk wordt meegedacht als ondernemende ambtenaar: zakelijk, zelfbewust en als professional zelfsturend met eigen vakexpertise en persoonlijke kracht. Hoe werkt dat in de praktijk en wat is hierbij de rol van de gemeente?

Stimuleren en faciliteren in Stadshagen - Patricia Gerrits, projectleider Stadshagen
De manier waarop we in Nederland en ook in Zwolle werken aan gebiedsontwikkelingen is definitief veranderd. Na een periode van herbezinning en afboeken, is er nu tijd en ruimte voor nieuwe strategieën, zoals in Stadshagen. Langzamer dan ooit gepland, wordt daar toch gebouwd dankzij stimuleren en faciliteren: niet meer voorschrijven wanneer welke woning, waar en voor wie; we leggen de kaders vast en daarbinnen is er ruimte voor initiatiefnemers om aan de slag te gaan.
Wat behelst deze nieuwe strategie en wat zijn de eerste ervaringen?

Inspiratie & co-creatie in Vechtcorridor Noord - Frits Kroese, beleidsregisseur ruimte
De structuurvisie Vechtcorridor Noord geeft de kansen aan, die verlegging van de N340 biedt voor transformatie van deze corridor tussen Berkum en Hessenpoort tot herkenbare entree van een groener Vechtdal. De visie dient als inspiratiebron voor initiatieven vanuit de publieke en private sector. Hiermee kan Zwolle als “lichte overheid” de regie voeren om samen met investerende partijen door co-creatie geleidelijk aan de beoogde transformatie budgettair-neutraal te realiseren.
Hoe is de visie met provincie en bewoners gevormd en welke ruimte en inspiratie wordt gegeven?

Programma
18.30 inloop met broodjes
19.30 begin inhoudelijk deel met promofilmpje en 3 lezingen
21:30 vragen en discussie
22:00 borrel in de binnenstad

Locatie
Deze avond zijn we te gast in het Zwolse Stadhuis Grote Kerkplein 15, centraal gelegen in de binnenstad. We zitten in de zogenaamde Thomas a Kempiszaal. De locatie is makkelijk bewandelbaar vanuit het NS-station. Uw auto kunt u onder meer parkeren in het Maagjesbolwerk.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline