GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Overijssel levert je vette vergezichten!

Overijssel levert je vette vergezichten!

Toeristen en recreanten fietsen, varen en wandelen wat af in de Nederlandse landschappen. Zoveel dat ze er zelf ook een flink deel van uitmaken. Maar de discussie gaat nooit over hen, wel over hoe dat landschap eruit ziet. Ik vind dat ook de toerist zelf maar eens langs de meetlat van landschappelijk kwaliteit gelegd moet worden.

Al sinds de jaren tachtig heb ik met mijn familie een vakantiehuis in de Kop van Overijssel; een prachtig afwisselend landschap met vergezichten over de weilanden met koeien, moerassen met wuivende rietpluimen en zeldzame oeverplanten, glooiende stuwwallen en verkoelende meren. U ziet dit plaatje onder klassieke Hollandsche wolkenluchten natuurlijk genietend voor u. 

Maar als vakgenoot denkt u ook meteen aan landschapsvervuiling. Aan de discussies over windmolens en velden vol zonnepanelen in dergelijke landschappen. En aan kwesties als stedelijke uitbreiding en 'witte schimmel'. Het Achterhoekse dorp Wichmond buigt zich ondertussen over het wel of niet toestaan van een megastal voor 1.445 koeien. De provincie wil best meewerken want door de aankoop van bestaande rechten levert de stal per saldo geen extra ammoniak uitstoot. Maar het landschap dan? Wie komt op voor het landschap?

Terug naar Overijssel. Ons kleine buurtschap staat op dit moment niet onder druk van windmolens, bungalows of andere ruimtelijke impacts op het landschap. Mede vanwege de ligging naast Nationaal Park Wieden Weerribben. Er is in mijn ogen echter wel degelijk sprake van een vorm van landschapsvervuiling waar ik mij al jaren aan stoor. Zeker omdat ik zelf, door het onderhouden van een huis met flinke tuin, jaar-in-jaar-uit met veel plezier bijdraag aan het in stand houden van dat prachtige landschap. De vele langsvarende en -fietsende toeristen beamen dit ook luidkeels; hún uitzicht is prachtig. 

b2ap3_thumbnail_IMG_0918.JPG
Het jammere is echter dat dezelfde toeristen, als onderdeel van het landschap, geen rekening houden met het uitzicht dat ze mij bieden als ze langskomen. Vele blote bierbuiken en in vet snijdende bh-bandjes trekken, hangend in te kleine of juist belachelijk grote boten, in een bonte optocht tussen 11 en 17 uur (je kunt de klok erop gelijk zetten) aan mij voorbij. Kennen deze mensen de aloude slogan van de ANWB niet meer: “Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen...”?

b2ap3_thumbnail_FullSizeRender-81.jpg
Ik krijg de neiging om aan beide zijden van ons buurtschap een bordje op te hangen om ze te bewegen hun kleding aan te houden als ze door de bebouwde kom varen. Ik vrees dat het niet zal helpen en dat drastischer maatregelen nodig zijn. Een selectief waterkanon? Filmpjes maken en live streamen op Youtube? De vele foto’s die ik maakte voor deze blog publiceren in boek of reizende tentoonstelling? ...?

b2ap3_thumbnail_IMG_0866.JPG
Of zou de Rijksadviseur voor het Landschap een goed idee hebben? Of u…? Kom gerust langs....bij voorkeur in de winter...

b2ap3_thumbnail_IMG_0863.JPG

b2ap3_thumbnail_FullSizeRender-62.jpg 

Stuurloos verstrikt of strategische koersen in Oos...
Pleidooi voor een boom
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
donderdag, 20 juni 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline