Luuk Oost

Eigenaar directeur Weinig Woorden, HBO docent, promovendus

Grondfonds Overijssel staatssteun provincie aan gemeenten

Grondfonds Overijssel staatssteun provincie aan gemeenten

Deze week werd bekend dat de provincie Overijssel overweegt via een fonds gronden van gemeenten over te nemen. Daarmee zou de netelige positie van gemeentelijke grondbedrijven in de provincie enigszins verlicht kunnen worden. Dit GSRO blog berichtte al eerder over de moeilijke positie waarin gemeenten in de oostelijke regio zich bevinden met hun grondportefeuille. http://www.ruimtemakers-oost.nl/index.php/blog/entry/grondmarkt-2014-regio-oost-verliest-50-uit-grondexploitaties

Toch is de vraag of interventie via de provincie een goede zaak is. De gedachte is dat de provincie de gronden overneemt tegen boekwaarde, zeg maar de waarde waarvoor gemeenten destijds gronden hebben aangekocht. De dure prijs  was gebaseerd op de aanname dat er economisch krachtige functies op zouden worden gerealiseerd. Nou, dat gaat de komende jaren niet gebeuren. De grond is in waarde gedaald, alleen hebben niet alle  gemeenten  de verliezen daarvan genomen. Een mogelijke provinciale reddingsactie, het plan moet nog in Provinciale Staten worden besproken, zal dus vooral die gemeenten bevoordelen die tot nu toe geen verlies hebben genomen. Gemeenten die reeds wel een verlies hebben afgeschreven, en daarvoor de pijn hebben geleden, profiteren niet van deze hulpactie.

b2ap3_thumbnail_ogr-1131000.jpg

De provincie krijgt bij deze actie de beschikking over voormalige gemeentelijke gronden. Grotendeels zal de provincie met inzet van Essentgelden de verliezen direct nemen. De provincie betaalt bewust teveel voor deze gronden. De afschrijving wordt geschat op € 100 miljoen. Voor een deel zal de provincie deze gronden nog tot ontwikkeling willen brengen. Daarvoor is vooreerst de gemeentelijke planologische medewerking nodig. Hier ontstaat de rare situatie dat twee naastgelegen bestuursorganen op het vlak van de ruimtelijke ordening zich opeens in een andere constellatie bevinden. De provincie als private ontwikkelaar, de gemeente als toetser van het publieke belang. Stel je voor dat de gemeente het provinciale voornemen afwijst. Dan overruled vervolgens de provincie de gemeente?

Ook is het zo dat de provincie toezicht houdt op de gemeentelijke financiën. Door de grondfonds actie raakt de provincie meer en mee betrokken bij de gemeentelijke financiële huishouding en kan minder sprake zijn van afstandelijk, deskundig, vooroordeel-vrij toezicht. En wat te zeggen van de projectontwikkelaars die in goede tijden royaal grond hebben ingekocht? Projectontwikkelaars bevinden zich wat hun grondbalans betreft in vergelijkbare omstandigheden als gemeenten. Ook zij staan voor afwaardering van dure gronden met mogelijk vervelende consequenties richting geldverstrekkende banken. Valt de helpende en teveel betalende hand van de provincie richting gemeenten op te vatten als staatssteun? En kunnen private partijen zich benadeeld voelen?  

De provincie Overijssel geeft aan de gronden in te kunnen zetten voor versterking landbouw, uitbreiding natuur. Ook zal de provincie van de ondersteunde gemeenten verlangen dat het geleden verlies over een periode van 10 jaar wordt terugbetaald. Deze gelden worden gestort in een economisch structuurfonds waarvan de bedoeling is dat de werkgelegenheid in de regio wordt versterkt. De grondfonds plannen van Overijssel roepen veel vragen op. Wellicht is nog een idee, zoals eerder door de provincie Gelderland gedaan, dat de gronden worden overgenomen tegen de huidige waarde.  Dat verlicht al enigszins de gemeentelijke grondbalans en zal minder rieken naar staatssteun.GSRO bijeenkomst Arnhem - Kernwinkelapparaat
Overpeinzingen bij een foto
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zaterdag 19 juni 2021

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://ruimtemakers-oost.nl/

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO