GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.
Twittert vanaf @luukoost. Lost mysteries op. Zwart wit kijk, die niet zwartgallig is, op grond, vastgoed, ruimtelijke ordening. Heeft bureau dat aan tekstbeperking doet (Weinig Woorden). Verzorgt lezingen over en excursies naar Großstadt Berlin. Richt zich dan in het bijzonder op de periode 1870-1933. Doceert aan de Hogeschool Utrecht en...
Twittert vanaf @luukoost. Lost mysteries op. Zwart wit kijk, die niet zwartgallig is, op grond, vastgoed, ruimtelijke ordening. Heeft bureau dat aan tekstbeperking doet (Weinig Woorden). Verzorgt lezingen over en excursies naar Großstadt Berlin. Richt zich dan in het bijzonder op de periode 1870-1933. Doceert aan de Hogeschool Utrecht en promoveert aan de Radboud Universiteit. Schreef in 2016 'Dwars in Berlijn; over bouwen, buitenspel en beeldhouwwerk'.
More

'Die Liebe krepiert an der Geographie'

'Die Liebe krepiert an der Geographie'

Die zomerweken. Dit jaar vooral verhuizen, maar zoals altijd ook lezen en luieren. Maar oh dat lezen! Van al die duizenden zinnen die ik de afgelopen maand las, blijft er één robuust hangen in het volle hoofd. ‘Die Liebe krepiert an der Geographie‘. Machtig mooi. Deze zin trof ik aan in ‘Der Gang vor die Hunde’ van Erich Kästner. Misschien is het boek bij u beter bekend als ‘Fabian’. Naar de hoofdpersoon Jakob Fabian in dit...

Lees Meer
  5029 Hits

Asselsestraat in Apeldoorn

IMG_3912

Apeldoorn scoort op de ranglijst van stedelijke steden niet hoog. Maar misschien wil Apeldoorn dat ook helemaal niet. En doet die stedelijkheid er helemaal niet zo toe. Nu wil het toeval dat ik enkele maanden interim en onderzoekend in Apeldoorn verblijf. Eerlijk? Apeldoorn is voor mij van voorbijgaande aard. Ik zou niet licht besluiten mij definitief in deze plaats te vestigen. Ondanks dat Apeldoorn ontegenzeggelijk over kwaliteiten beschikt. Dat heeft vooral te maken met het, laat...

Lees Meer
  3223 Hits

Vliegroutes, de Echoput en rechtvaardigheid op de Veluwe

IMG_2241

Op de sofa in mijn tijdelijk onderkomen in Apeldoorn luier ik. Hoog en ver weg zie ik een vliegtuig witte strepen trekken door het firmament. Ja, ik hou daar wel van. Luieren, maar ook vliegtuigen. Toch is dit laatste een gevoelig onderwerp. Vliegtuigen en de Veluwe. Ik ben me daarvan bewust. Vakantiecharters van en naar Lelystad Airport zullen binnenkort op lagere hoogte de Veluwe passeren. Niets aan de hand, zou je zeggen. Allemaal bos, minder mensen, dunbevolkt kortom minder overlast. Maar dat is te kort door de bocht. Er wordt behoorlijk geprotesteerd. De regio biedt verzet, incluis de verzamelde lokale overheden. Boeiend, die opengetrokken registers met argumenten. Een breed spectrum wordt bespeeld. Van effect op natuur en landschap, tot schadelijke gevolgen voor de mens.

Maar toch. Kijk, die natuur, die redt zich wel. Uit een eerder bestaan weet ik dat vliegverkeer en natuur heel aardig samengaan. De buizerd bij Schiphol past zijn broedgedrag moeiteloos aan op de ochtendvlucht van KLM naar Aberdeen, bij wijze van spreken. De natuur laat niet met zich dollen! Vliegtuigen zijn incidenten van voorbijgaande aard. Rondom luchthavens tiert een weldadige ‘ecologie’ juist omdat conform de Luchthavenwet (bestaat die nog?) zoveel afstand bewaard moet blijven tussen menselijke activiteit en de start -en landingsbanen. Grappend stelden we wel eens dat de beste garantie voor een robuuste natuur de aanleg van vliegvelden zou zijn. Maar het punt is de ‘mens’. Die heeft last van vliegtuigen, geluidhinder, verstoring woon-en recreatiegenot. Reële kwesties. Wil ik niets op afdingen.

In navolging van de rechtsfilosoof John Rawls heb ik, gelet op de verhitte discussies, wel een zeker verlangen om terug te keren naar een oorspronkelijke uitgangspositie. Retour naar de situatie dat we geen enkel benul hebben van onze posities of belangen in een samenleving. Welke afspraken zouden we vanuit deze onwetendheid maken en hoe zorgen we ervoor dat deze afspraken rechtvaardig zijn. Zo zou de opgave kunnen zijn vanuit onwetendheid een stelsel van luchtroutes boven NL te ontwerpen. Welke overwegingen zouden dan relevant zijn? Over welke delen van ons land moeten die routes worden geleid? Dunbevolkt, dichtbevolkt, ontzien we de natuur of de mens, moeten de vliegbewegingen geconcentreerd op een locatie samenkomen…..etc etc. En daar horen begrippen bij als gelijke kansen op ontwikkeling, ongelijkheid toegestaan mits in ieders voordeel en de samenleving in zijn geheel ten goede komend. Lastige kwesties, maar ik weet niet zeker of het georganiseerde verzet tegen de andere en lagere vliegroutes boven de Veluwe die rechtvaardigheid gaat bereiken.

Maar goed. Deze retourticket richting onwetendheid ga ik hier niet boeken. En eigenlijk wilde ik hier helemaal niet over schrijven. Want nu ik hier in Apeldoorn ben, zeg maar een plaats op die Veluwe en onder die nieuwe vliegroutes, had ik toch vooral een weemoedig verlangen naar uitstapjes uit mijn jeugd. Ook retour! En gek genoeg kwam voortdurend de Echoput in mijn kop. Ik kan me weinig herinneren van mijn bezoek daaraan. Dat zal in de jaren zestig vorige eeuw zijn geweest. Een diepe put, een hek, een haag mensen eromheen en een verteller. Tintelende herinneringen. Zachte melancholie verpakt in onduidelijke vage beelden.

Daarom retour. Retour naar de plek ergens tussen Amersfoort en Deventer. Aan wat voorheen een zanderig weggetje was dat door Lodewijk Napoleon (de broer van ….) rond 1809 werd verhard tot een heuse route, een grande route. Aan de route werden waterputten geslagen, bedoeld om de legerpaarden te drenken. En deze put was diep, behoorlijk diep. Ruim 60 meter. Door de hoge ligging van dit deel van de Veluwe (vertel mij wat, een stevige klim!) moest hier diep worden gegraven naar grondwater. En ergens halverwege bevindt zich in de put een merkwaardige knik. De knik die maakt dat het echoot wanneer je hier iets in roept.


Het moet gezegd. Het valt tegen. Soms moet je niet retour gaan. De herinnering uit mijn kindertijd wordt van enige glans ontdaan wanneer ik bij de Echoput arriveer. In mijn herinnering was de put groot, wijd en geheimzinnig. Nu, daar blijft weinig van over. De Echoput is een nu afgesloten klein, piepklein huisje, bijna een transformatorhuis. De deur is dicht, er worden geen mensen meer toegelaten. Op de achtergrond staat een groot modern hotel, annex restaurant. En het is er stil. Geen toerist te zien in dit deel van de Veluwe vlakbij Paleis Het Loo. Waar zijn ze en welke plaats neemt Apeldoorn in toeristisch NL in? De Veluwe eerst het eldorado voor de welgestelde klasse in NL. Chique toerisme voor uitstapjes. Later werd het normaler om de Veluwe te bezoeken. Misschien zelfs wel te normaal? En nu. Uitgestorven, leeg, verlaten en eenzaam. Ik durf het grote bos achter de Echoput niet zonder begeleiding te betreden. Nee, hier mag best iets meer amusement worden geboden. Jammer, deze stille diepte bij de Echoput, en nog even de stilte ver boven het hoofd. 

Lees Meer
  3321 Hits

Het Van Starkenborghkanaal ligt niet in Oost NL

L.Oosterweg Noord

In 1997 vertrok ik uit de stad Groningen. En vestigde me in de oostelijke regio. Die overgang bezorgde me slapeloze nachten. Een nooit gekende existentiële angst overviel me door het verlies van Groningen. Weet u, dat fantastische boek van de Groninger Autobus Dienst Onderneming (GADO); ‘Een wijde blik verruimt het denken’. Dat drukt precies mijn gevoel over Groningen uit. Mijn beeld van het oosten was heel diffuus. Mij leek het landschap in het oosten, om preciezer...

Lees Meer
  3079 Hits

Gelukkigste gemeente van Nederland

Ede bij Kernhem

Pardoes woonde ik in de gelukkigste gemeente van Nederland. Om misverstanden te voorkomen, niet dat ik daar spoorslags naar toe verhuisde toen deze ranglijst naar geluk in de Atlas voor  gemeenten werd gepubliceerd. Nee, ik woonde daar al een tijdje, maar ik wist ‘het’ niet. Ik ben er wel blij mee. Het zet het leven toch in een nieuwe glans. Ik leef nu bewuster. U wil een voorbeeld? Het is al jarenlang mijn gewoonte met goed...

Lees Meer
  4153 Hits

DLG en landschap; doe gewoon

DLG en landschap; doe gewoon

Afgelopen zondagmiddag duurde het even voordat de omroeper bij de FC Groningen het olijke ‘doelpunt deuntje’ door het stadion liet schallen. Het was ook een bizar doelpunt van de FC Groningen tegen Ajax. Keeper vergaloppeert zich met de bal aan de voet. De langdurige stilte doet vermoeden dat de omroeper niet kon geloven dat deze goal zou worden goedgekeurd. Dat gevoel van aarzeling, twijfel, ongeloof bekroop mij toen ik zeer onlangs een brochure van het College...

Lees Meer
  4002 Hits

Zef Hemel, huilie, huilie en de NL metropool

Zef Hemel, huilie, huilie en de NL metropool

Zwaar in standpunt, maar vederlicht in aannames en bewijsvoering. Dat was mijn  gevoel na lezing van 'De toekomst van de stad; een pleidooi voor de metropool' van Zef Hemel. Natuurlijk moet  de bekleder van de leerstoel grootstedelijke vraagstukken, gefinancierd door de gemeente Amsterdam, pleiten voor een Nederlandse metropool ergens in de wijde omgeving van Amsterdam. Ik bedoel maar, Hemel kan toch niet een metropool lanceren op het prachtige Schiermonnikoog. Hoewel, hoewel, Amsterdam en Schiermonnikoog zijn aan...

Lees Meer
  5150 Hits

Voetbal bepaalt grenzen en identiteit regio Oost

Voetbal bepaalt grenzen en identiteit regio Oost

Voetbal is geen kwestie van leven of dood, het is veel belangrijker dan dat. Hmmm!  Bill Shankly, de vroegere manager van Liverpool heeft dat ooit gezegd. Ik kan me erin vinden. We hebben natuurlijk op deze GSRO pagina's vaak gesproken over de oostelijke regio. Valt die eigenlijk wel te definieren, waar ligt die regio dan precies. Ik geloof daar niet zo in. NL is gewoon te klein voor grote verschillen en landschap,mentaliteit,  natuur, hoeveelheid groen zijn...

Lees Meer
  3356 Hits

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap leidt tot nieuwe ongelijkheid op woningmarkt

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap leidt tot nieuwe ongelijkheid op woningmarkt

Tot een jaar of vijf geleden kocht ik mijn schroeven, verf en schuurpapier bij de HUBO op winkelcentrum Lindenhorst in Ede. Vijf minuten fietsen, een eigenaar met kennis van zaken, op de fiets gemakkelijk bereikbaar. Het vertrek van de HUBO markeerde eigenlijk de geleidelijke erosie van dit kleine winkelcentrum. Inmiddels bestaat Lindenhorst niet anders dan in een zeer afgetakelde vorm in een buurt die niet altijd op een prettige manier in het nieuws is. Daarover wilde...

Lees Meer
  4699 Hits

Een verdrievoudigde Randstad gunt regio's ruimte

Een verdrievoudigde Randstad gunt regio's ruimte

Van augustus tot september interrailde ik in Duitsland. Interrailen lijkt op tienertoeren, maar dan voor een andere doelgroep. Zo kun je binnen een bepaalde periode een aantal treinreisdagen, bijvoorbeeld  in Duitsland, maken. Ik reisde van west naar oost en vice versa. En nu zit ik hier en kijk peinzend naar een Baedeker reisgids 'Deutschland Osten, mit grosser Reisekarte'. Eigenlijk durf ik de gids niet open te slaan, want ik weet dat die ongelooflijk goed is. De...

Lees Meer
  3807 Hits

Bezitten en bezatten op Buitenplaats Koningsweg Arnhem

Bezitten en bezatten op Buitenplaats Koningsweg Arnhem

Ooit beweerde iemand in een obscure kroeg tegen mij dat de verleden tijd van bezitten bezatten was. Wij vulden die verleden tijd al heel aardig in, moet ik zeggen, maar toch knaagde aan mij lang de vraag hoe wij toch op het onderwerp van het bezit waren gekomen. Ik was toen tamelijk berooid, had nog een  onbevangen blik en beschikte over een opgeruimd karakter. Op het materiële vlak ging veel aan mij voorbij. Toen laatst een...

Lees Meer
  4664 Hits

Nationaal Park De Hoge Veluwe is 80 jaar

Nationaal Park De Hoge Veluwe is 80 jaar

Het is voor intimi geen geheim dat ik van enige deining, opschudding in de natuur gecharmeerd ben. Anders is het zo stil, leeg en lijkt natuur zo zonder doel te zijn. Daarom vond ik het wel vermakelijk onlangs te vernemen dat het Nationaal Park De Hoge Veluwe halverwege jaren dertig vorige eeuw bijna de bestemming autorace circuit had gekregen. De geschiedenis is een vat vol tegenstrijdigheden en de afloop laat zich niet voorspellen. Maar terug naar...

Lees Meer
  4211 Hits

Ruïne pornografie in Oost NL

Ruïne pornografie in Oost NL

In onbruik geraakt of overbodig geworden vanwege vrede. Dat waren de 53 militaire oefenterreinen die ik ooit, samen met A, A, J en J en anderen, mocht verkopen. Vele van die oefenterreinen lagen in Oost NL. Tja, als je de vijand uit het Oosten verwacht. De terreinen werden aangekocht van Defensie voor 10 miljoen, moesten worden opgeknapt en met een overwegend groene bestemming worden doorverkocht. Wat een bijzondere portefeuille met grondposities was dit! Ik had altijd...

Lees Meer
  3799 Hits

Waalsprong Nijmegen: malle charges binnen smalle marges?

Waalsprong Nijmegen: malle charges binnen smalle marges?

Wekelijks rij ik één keer retour vanuit Nijmegen richting Utrecht. Het kost me minder dan een minuut om de Waal te kruisen met de trein. Omgerekend kost mijn overtocht €0.2 eurocent. De sprong over de Waal kostte de gemeente Nijmegen aanzienlijk meer tijd en geld. Nijmegen investeerde tot nu toe € 850 miljoen in de Waalsprong en is vanaf 1997 serieus bezig de oversteek te maken. Exemplarisch voor de gebiedsontwikkeling grote stijl die in de versukkeling...

Lees Meer
  3865 Hits

In Arnhem ist uberhaupt nichts los!

In Arnhem ist uberhaupt nichts los!

'Nein" sagte die Frau lachend. 'Aber in Arnhem ist überhaupt nichts los. Ein Kleinstadt wie hundert andere. Sie werden enttäuscht sein'. Nein, wir fanden in Arnhem keine Sensationen (uit: 'Holland auf den ersten Blick' van Fred Wander 1972). Afgelopen woensdag kwam de GSRO bloggers club bij elkaar in Arnhem. We spraken samenhangend en later ietwat onsamenhangender over de GSRO site en de manier om bezoekers naar de site te trekken. En zo werd het een vermakelijke...

Lees Meer
  3815 Hits

Karl Marx over de woningmarkt in Oost en West NL

Karl Marx over de woningmarkt in Oost  en West NL

Berlijn lag er weer goed bij de afgelopen week. Gepoetst en opgedoft voor een uitbundige viering van 25 jaar Mauerfall. Het blijft een verbazingwekkende stad. Het lijkt soms een stad op twee snelheden. Van oudsher liggen de welgestelde buurten van Berlijn aan de westzijde. Vooral het zuidwesten, gelegen in de groene, waterrijke overgang naar Potsdam, is zeer geliefd. Het noorden en oosten van de Duitse hoofdstad worden traditioneel tot de arbeidersbuurten gerekend. De buurten die door...

Lees Meer
  5533 Hits

Ede: van magen vullen tot smaak als belevenis

Ede: van magen vullen tot smaak als belevenis

De geschiedenis van een plek beweegt zich met horten en stoten naar een ongewisse bestemming. Neem nu de Prins Mauritskazerne te Ede. Ooit transitie plek voor talloze dienstplichtig militairen die zich bekwaamden in de routines van de krijgskunst. Vervolgens onmisbare schakel in een beoogd wervend woonmileu aan de oostzijde van Ede. En nu, mogelijke hotspot voor een World Food Center.  Deze vermakelijke wendingen rechtvaardigen op zich al een kleine geschiedenis van deze locatie. Organische gebiedsontwikkeling die...

Lees Meer
  4335 Hits

Arnhemse woningcorporatie hoeft woning niet te bezitten

Arnhemse woningcorporatie hoeft woning niet te bezitten

Gerrit Breeman directeur van de woningbouwcorporatie Volkshuisvesting te Arnhem is stellig. 'Een woningbouwcorporatie is er voor huishoudens die zich niet of moeilijk op eigen kracht een koopwoning kunnen veroorloven'. We lopen van zijn kantoor, prachtig gelegen aan de Rijn, langs een klein bedrijventerrein. 'Kijk', wijst hij, 'dat hebben wij 10 jaar geleden gekocht. Het was nog de tijd dat je als corporatie trachtte grondposities te verwerven. Wij deden dat echter niet primair als beleggingsobject of investering...

Lees Meer
  5465 Hits

IJssel in de derde ruimte

IJssel in de derde ruimte

'Holland auf den ersten Blick' is een reisverslag uit 1972 van twee Oostduitse journalisten. De IJssel maakte niet veel indruk. 'Die Strasse nach Kampen, am Mündungslauf der IJssel entlang, zeigt wieder Zeichen der neuen Zeit; Schiffe auf dem Fluss, Lastwagen auf der Strasse mit Baumateriale und Stahlträgern beladen, Industrieanlagen an den Ufern, supermoderne, nűchterne Gebäude- es ist einer der Zufahrtswege zu den Neulandgebieten Noordoostpolder und Oost-Flevoland'.De IJssel als drager van tekenen van de moderne tijd. De...

Lees Meer
  6542 Hits

Grondfonds Overijssel staatssteun provincie aan gemeenten

Grondfonds Overijssel staatssteun provincie aan gemeenten

Deze week werd bekend dat de provincie Overijssel overweegt via een fonds gronden van gemeenten over te nemen. Daarmee zou de netelige positie van gemeentelijke grondbedrijven in de provincie enigszins verlicht kunnen worden. Dit GSRO blog berichtte al eerder over de moeilijke positie waarin gemeenten in de oostelijke regio zich bevinden met hun grondportefeuille. http://www.ruimtemakers-oost.nl/index.php/blog/entry/grondmarkt-2014-regio-oost-verliest-50-uit-grondexploitaties.  Toch is de vraag of interventie via de provincie een goede zaak is. De gedachte is dat de provincie de gronden...

Lees Meer
  4331 Hits

Grondmarkt 2014; regio Oost 50% minder investeringen in leefomgeving

Grondmarkt 2014; regio Oost 50% minder investeringen in leefomgeving

De economie heeft zo haar invloed op de grondprijzen. De prijs van de grond wordt veelal residueel bepaald. De uiteindelijke opbrengst van een programma (woningbouw, bedrijfsterrein, kantoren) wordt verminderd met de kosten om datzelfde programma te realiseren. Het verschil, residu, bepaalt de prijs van de grond. Bureau Metrum becijfert in haar Outlook Grondexploitaties 2014 dat het afgelopen jaar de prijs van de grond in Nederland met 18% is gedaald. Eén van de belangrijkste functies op de...

Lees Meer
  5420 Hits

Zwolle scoort goed bij MKB, Arnhem minder, Nijmegen onzichtbaar

Zwolle scoort goed bij MKB, Arnhem minder, Nijmegen onzichtbaar

Zwolle scoort de laatste tijd opvallend goed in economische studies. Recent kwam daar het oordeel van het (Midden-en Kleinbedrijf) MKB bij. Op een gewogen score van 4 indicatoren over vriendelijkheid voor de ondernemers scoorde Zwolle in Overijssel een tweede plaats na de gemeente Rijssen Holten. Arnhem brengt het erop de Gelderse lijst slechter van af. De Gelderse hoofdplaats bekleedt een 27 ste plaats en is in vergelijking tot vorig jaar 12 plaatsen geduikeld. Nijmegen is pas...

Lees Meer
  4749 Hits

Bestuursrechter dwingt aantal woningen in Ede af

Bestuursrechter dwingt aantal woningen in Ede af

Op 6 november 2013 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over de ontwikkeling van de Kazerneterreinen in Ede-Oost. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ' Kazerneterreinen' door de raad van de gemeente Ede was beroep ingesteld door de commanditaire vennootschap Wonen op Enka C.V.  Dat is op zich al een boeiende kwestie. 'Wonen op Enka'  vertegenwoordigt de belangen van de private ontwikkelaars van het Enka terrein pal tegenover diezelfde Kazerneterreinen. Van deze laatste...

Lees Meer
Getagged in:
  4223 Hits

Topfonds Gelderland; publiek geld als brug naar privaat geld

Topfonds Gelderland; publiek geld als brug naar privaat geld

Marius Prins is directeur van de Participatiemaatschappij Oost Nederland en hij heeft er sinds kort een interessante opgave bij. De provincie Gelderland stelde onlangs 88 miljoen beschikbaar voor de regionale economie: Topfonds Gelderland. Dit investeringsvolume wordt op 'revolverende' wijze in de provincie ingezet. Dat betekent dat de investering zichzelf op een termijn van 10 tot 20 jaar terugverdient uit het rendement van de gestarte business. Geen subsidie of schenking dus maar een investering die in combinatie...

Lees Meer
  3059 Hits

Rekenkamer Oost-Nederland faalt met rapport over grondbeleid Gelderland

Rekenkamer Oost-Nederland faalt met rapport over grondbeleid Gelderland

De kaft is saai, de titel smaakt naar beschuit, toch opende ik hoopvol de analyse van de Rekenkamer Oost-Nederland van het grondbeleid van de provincie Gelderland. De grondmarkt wordt de komende jaren meer een issue voor provincies. Immers, ze krijgen er het natuurbeleid en de aankoop perikelen van de Ecologische Hoofdstructuur pardoes bij. Gemeenten verdwenen inmiddels spoorloos van de grondmarkt, provincies zullen zich er juist meer op gaan manifesteren. En vooraf was ik daar niet helemaal...

Lees Meer
  3555 Hits

Lunterse Buurtbos; bezit van publiek naar privaat en weer terug

Lunterse Buurtbos; bezit van publiek naar privaat en weer terug

Mijn dagelijkse fietsroute voert mij vanaf de noordwest kant van Ede via de Doesburgermolen naar het Lunterse Buurtbos. Met een brede slinger keer ik dan huiswaarts. Ik heb dan 14.03 kilometer afgelegd. Een heerlijk tochtje zo aan het begin van de avond wanneer het lawaai van de dag wat verstomd is. Tot voor kort stelde ik mij nooit de vraag naar het grondbezit van de bospercelen waar ik doorheen fiets. Automatisch ga je ervan uit dat...

Lees Meer
Getagged in:
  3158 Hits

Kantoorontwikkeling moet bij stations

Kantoorontwikkeling moet bij stations

In de NRC van 8 juli 2013 breekt Erwin van der Krabben, hoogleraar locatie- en vastgoed ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een lans voor concentreren van kantoorontwikkeling bij stations in steden. Hij redeneert dat van overheidswege royaal wordt geïnvesteerd in stationsontwikkeling en openbaar vervoer en dat als contramal daarvan kan worden geëist dat nieuwe kantoorruimte van meer dan 1.500 m2 binnen een straal van 500 meter van het station wordt gerealiseerd. Dan ontstaan rondom stations...

Lees Meer
  3163 Hits

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline